Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Video Management Software pomáhá bankám zabezpečit jejich nejzranitelnější instalace

10/12/2011

Banky věnují zvláštní pozornost bezpečnosti. Jedním z důvodů je, že mít dobrou pověst je pro ně velmi důležité. Banky používají video dohledové systémy jak pro bezpečnostní účely, tak pro shromažďování informací potřebných pro vyřizování stížností zákazníků. Těmito systémy je tedy nutné vybavit nejen pobočky bank, ale i bankomaty, které jsou často daleko od poboček bank i jiných bankomatů.

Video dohled na pobočkách bank

Pobočky bank používají různá bezpečnostní opatření, jako jsou systémy video dohledu, přístupové systémy a bezpečnostní a požární hlásiče. Jednou z vlastností mnoha bank je veliké množství poboček, které se často nacházejí daleko od sebe, například v různých okresech. Snadný způsob, jak snížit náklady na údržbu video dohledového systému umístěného v různých pobočkách, je vytvořit jediný distribuovaný systém, který lze centrálně ovládat.

Dohledové systémy v pobočkách bank mohou používat analogové i IP kamery. Je třeba poznamenat, že některé platformy pro video dohled poskytují příležitost k vytvoření hybridních systémů, které využívají oba typy zařízení. To umožňuje společnosti optimalizovat výdaje používáním drahých a bezpečných IP kamer s vysokým rozlišením pouze tam, kde je to skutečně nutné. Integrované softwarové řešení Intellect od AxxonSoftu je platforma, která umožňuje distribuované a hybridní video monitorovací systémy.

Bezpečnost bankomatů

Bankomat je jednou z nejzranitelnějších částí systému služeb klienta. Je to proto, že banky obecně mají velké množství bankomatů, které jsou zřízeny nejen na pobočkách bank, ale také ve velké vzdálenosti od nich. A bankomaty, které jsou zřízeny na pobočkách nebo vedle nich obvykle fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jinými slovy, tyto bankomaty jsou přístupné, i když je samotná banka zavřená. Bezpečnostní systémy bankomatů tedy hrají obzvláště důležitou roli, protože chrání banku, když poblíž není žádná ostraha.

Kromě poplachových senzorů a antiskimmingových systémů jsou bankomaty vybaveny video dohledovými systémy, které jsou potřebné k zaznamenávání informací o probíhajících událostech. Tento druh informací je nutný jak pro zjištění okolností různých incidentů, tak i pro řešení stížností klientů banky. Existuje několik možností implementace sledovacích systémů pro bankomaty.

Lokální systém

První možností je lokální video dohledový systém, který není integrován se softwarem bankomatu. Takové systémy jsou založeny buď na DVR nebo na počítači bankomatu. Za tímto účelem je do počítače bankomatu přidána grafická karta pro zachycení videa a další pevný disk pro ukládání záznamů videa a je také nainstalován software pro video dohled. Tyto systémy jsou nejlevnější, ale mají řadu nevýhod.

Jednou z nevýhod neintegrovaného systému je, že je obtížné najít videozáznam související s konkrétními transakcemi. Tyto záběry lze najít pouze podle času, kdy se na videu objeví ID karty, což není příliš pohodlné. Kromě toho je možné, že čas ve video dohledovém systému v bankomatu a ve zpracovatelském centru není synchronizovaný. V tomto případě je ještě obtížnější vyhledat videozáznam podle toho, kdy k transakci došlo.

Jedním z omezení souvisejících s lokálním systémem je potřeba speciálního týmu, který bude obcházet bankomaty, aby mohl získat video záznamy, což znamená, že rychlost získávání dat je velice nízká. Kromě toho může DVR selhat nebo být poškozeno hackery, ale bezpečnostní služba banky to může zjistit až po několika dnech během plánované kontroly bankomatu. Je nutné poznamenat, že zaměstnávat tým, který bude neustále obcházet bankomaty, je extrémně nákladné, i protože jsou bankomaty obvykle ve značné vzdálenosti od sebe.

Integrované lokální systémy

Dalším typem video dohledového systému je lokální systém, který je integrován se softwarem bankomatu. Tyto systémy synchronizují video s transakčními daty a umožňují uživateli vyhledávat video soubory nejen podle času transakce, ale také podle transakčních dat. Tyto systémy jsou mnohem efektivnější při vyhledávání video souborů podle transakcí, ale stále jsou omezené, protože jsou mimo informační síť. Tyto systémy také nabízejí pokročilé funkce. Pokud například dojde k nějaké potenciálně nebezpečné události, jako je nesprávně zadaný PIN kód, systém se může přepnout do režimu záznamu živého videa rychlostí 25 fps.

Integrované distribuované systémy

Třetím a posledním typem je integrovaný systém, který nabízí vzdálené monitorování. Tento typ systému umožňuje přenos dat z lokálně instalovaného DVR, který je integrován do řídícího softwaru bankomatu, do vzdáleného monitorovacího centra. To umožňuje nejen efektivně přehrávat živé video v případě, že jsou aktivovány poplachové senzory bankomatu, ale také přistupovat k záznamům videa souvisejících s konkrétními transakcemi pro jakýkoliv DVR / bankomat. Tento typ systému je efektivnější z hlediska bezpečnosti; technická implementace podobných systémů je však složitá kvůli připojení kanálů s nižší bitovou rychlostí, které bankomaty velmi často mají.

AxxonSoft ATM-Intellect je příkladem integrovaného systému s možností centralizovaného řízení, který řeší problém připojení kanálů s nižší bitovou rychlostí. Geograficky distribuované sítě zahrnují místní video dohledové systémy bankomatů, vzdálené ovládací panely pro vizuální kontrolu pro skupiny bankomatů a ovládací panely pro diagnostiku video dohledových systémů.

Lokální video dohledové systémy jsou umístěny poblíž bankomatu. Mohou být umístěny buď uvnitř samotného bankomatu, nebo vedle něj; ale pokud je bankomat umístěn uvnitř pobočky, většinou musí být v samostatné místnosti. Lokální systémy jsou založeny na počítačích se specializovaným softwarem, které obsluhují nastavení kamery, zaznamenávají video z kamery do archivů, registrují a synchronizují operace poplachových senzorů s videi a dalšími událostmi bankomatu a transakčními daty a dokonce předávají výstrahy senzorů poplachu a požadavky na videoarchivy.

Data o transakcích z bankomatu vstupují do počítače lokálního systému a jsou propojena s videosoubory. Údaje o transakci se při prohlížení videosouborů nebo snímků, které jsou relevantní pro transakci, zobrazují jako titulky přímo v obraze. Archivované video soubory je možné načíst podle těchto parametrů nebo podle jejich data a času.

Několik lokálních systémů je připojeno k síti prostřednictvím vzdáleného panelu vizuální kontroly, který je umístěn v bezpečnostní části banky. Výstrahy a související video data přicházejí z místních systémů do ovládacího panelu a bezpečnostní pracovníci mohou najít video záznamy v archivech každého systému. Vzdálená vizuální kontrolní ústředna a lokální dohledový systémy spolupracují prostřednictvím TCP/IP nebo X.25. K tomuto účelu lze využít nejen speciální odděleně propojené kanály, ale také vybudované sítě bankomatů, které spojují každý objekt s procesovým centrem banky. Pokud je přenos pomalý, nebude přenášeno video a budou přenášeny pouze poplachové události a související videozáznamy. Videozáznamy mohou být také přenášeny na žádost operátora.

Mezi další výhody řešení ATM-Intellect patří možnost ovládat diagnostiku bezpečnostního kamerového systému a vybavit bankomaty pomocí diagnostického ovládacího panelu umístěného u servisní společnosti.

Výhody integrovaného distribuovaného systému

ATM-Intellect je integrované distribuované řešení pro zabezpečení bankomatů, které umožňuje nejen instalaci dohledu pro sítě bankomatů, ale také:

  • Efektivní vzdálený příjem výstražných událostí ze senzorů bankomatu a souvisejících video souborů
  • Integrace video souborů s událostmi bankomatu, operacemi alarmových senzorů a transakčními daty
  • Vzdálené vyhledávání záznamů ve video archivech všech typů výše uvedených dat
  • Vzdálené monitorování stavu hardwaru bankomatu a video monitorovacích systémů

Možnost pracovat na konvenčních kanálech ATM sítě s nižší bitovou rychlostí, konkrétně na TCP/IP a X.25, je jednou z klíčových výhod řešení ATM-Intellect. Další unikátní výhodou je možnost snížit náklady na zaměstnance a zrychlit tok dat, protože nemusíte objíždět bankomaty, abyste získali video záznamy nebo monitorovali stav hardwaru.

Další výhodou řešení ATM-Intellect je to, že je založeno na integrované bezpečnostní platformě Intellect. Pomocí této platformy je možné vytvořit jednotný distribuovaný bankovní bezpečnostní systém, který zahrnuje video dohled, přístupový systém, vnitropodnikovou bezpečnostní/požární signalizaci a bezpečnostní systém bankomatů. Intellect umožňuje správu všech bezpečnostních systémů banky z jediného monitorovacího centra pro kontrolu. Zajišťuje také sjednocení hardwaru a kabeláže. Například CCTV systém banky a video dohledový systém bankomatu, které jsou umístěny na stejné pobočce, mohou být připojeny k jednou počítači. To vám sníží náklady na pořízení a údržbu bezpečnostního systému.

Zdroj www.git-security.com