Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Intellect PSIM dělá z Turína bezpečnější město

Intellect PSIM dělá z Turína bezpečnější město

Druhá fáze realizace projektu Safe City Turín byla dokončena. Integrovaný bezpečnostní systém nyní pomáhá městské policii bojovat proti drogové kriminalitě a poskytuje včasnou reakci na všechny druhy incidentů.


Kontext

Turín je důležitým obchodním a kulturním centrem v severní Itálii, s populací kolem 880,000.

Stejně jako většina italských měst oblíbených mezi turisty je Turín docela bezpečný. Na svém území o rozloze více než 130 km2 jsou však oblasti s vyšším rizikem, kde dochází k nezákonnému obchodu s drogami a ke zločinným konfliktům. Podle výroční zprávy indexu LAB24 o kriminalitě v italských provinciích zaujímá Turín 5. místo s 5 600 registrovanými trestnými činy na 100 000 obyvatel ročně.


Výzva

Městská policie musela kromě boje proti zločinu a obchodu s drogami zlepšit bezpečnost městské infrastruktury. Pro zlepšení bezpečnosti a odstranění vandalismu bylo rozhodnuto o zavedení systému video dohledu, který by měl pokrývat všechny vysoce rizikové oblasti v reálném čase a využívat video analýz pro detekci trestné činnosti.


Navrhované řešení

Projekt Safe City zadává obec Turín za účelem vytvoření systému vzdáleného centralizovaného monitorování situace na ulicích města a rychlé reakce na nežádoucí události. Pro splnění potřeb zákazníka navrhl systémový integrátor Techno Center SpA projekt založený na Intellect PSIM, flexibilní softwarová platforma, která může být nakonfigurována tak, aby zahrnovala pouze požadované funkce.


Nasazení

Projekt byl rozdělen do dvou etap. První fáze zahrnovala implementaci video dohledu v kritických oblastech, jak bylo specifikováno zákazníkem.

Druhá fáze zahrnovala obchodní a vládní partnerství, kde soukromé dohledové systémy (maloobchodních prodejen, výrobních zařízení, různých institucí a soukromých osob) mohly být připojeny k veřejně vlastněné video dohledové síti.


Jak systém funguje

Intellect PSIM poskytuje následující funkce:

Servery a úložiště se nacházejí v Miláně na serverové farmě poskytovatele telekomunikačních služeb. V Turíně je rozmístěno 1 000 kamer a 50 vzdálených pracovních stanic s velitelským střediskem zřízeným na velitelství městské policie.

Pro usnadnění nočního sledování byl zaveden automatický systém upozornění na poplachy pomocí termálních kamer, osvětlovacích těles a reproduktorů. Reakce systému byla nakonfigurována následovně: pokud jsou lidé ve scéně detekováni alespoň dvěma kamerami, světla se rozsvítí a prostřednictvím reproduktorů je vyslána hlasová zpráva. Policisté obdrží oznámení e-mailem a ve vyhrazené mobilní aplikaci.

Termokamery také pomáhají odhalit oblasti, kde se potenciální pachatelé mohou v noci shromažďovat. Pro tohle je použit nástroj generování heatmap. Populární v maloobchodní analytice, obvykle se používá k vykreslení tepelné mapy činnosti návštěvníků v prodejně. Většina míst, kde se tento typ detekce používá, jsou veřejné parky, které jsou populární mezi obchodníky s drogami.Populární v maloobchodní analytice, obvykle se používá k vykreslení tepelné mapy činnosti návštěvníků v prodejně. Většina míst, kde se tento typ detekce používá, jsou veřejné parky, které jsou populární mezi obchodníky s drogami.

Součástí integrovaného řešení zabezpečení je také systém rozpoznávání obličeje s databází 1000 hledaných osob, automatické rozpoznávání registrační značky a automatizované systémy sledování provozu. ANPR se provádí na serverech nebo lokálně na kamerách.


Výsledek

Řešení založené na Intellect PSIM splňuje všechny požadavky. Dokonce překonává původní očekávání na finální systém. Byl zaveden včasný a cílený mechanismus reakce, který automaticky informuje policii o jakékoli nežádoucí činnosti v této oblasti.


Náš partner

Techno Center SpА byla založena v roce 2007 skupinou průmyslových odborníků s mnohaletou praxí v telekomunikacích. Nyní je společnost zavedeným lídrem italského trhu informačních a komunikačních systémů. Společnost prodává zakázková IT řešení, nabízí inovativní technologie, které odpovídají potřebám zákazníka, konzultuje a podporuje každého zákazníka v každé fázi projektu, od studie proveditelnosti po implementaci a údržbu.

Dodatečné užitečné informace

"Axxon PSIM ukázal jeho snadnou návratnost investice. Když jsme jej implementovali do maloobchodního prostředí, mohli jsme klientovi ukázat, že může snížit počet bezpečnostních pracovníků. To vedlo přímo ke snížení nákladů a vyšší návratnosti investic."

Antonio Klodzinski, obchodní ředitel, MultiSystems (partner AxxonSoft - Brazílie)

 Hledáte partnera?
Hledáte partnera?

Máme jich více než 5 800.

Najdete je zde

Staňte se partnerem AxxonSoft
Staňte se partnerem AxxonSoft

Přilákejte více zákazníků. Zvyšte své zisky. Pozvedněte vaše podnikání.

Staňte se partnerem AxxonSoft