Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Jak vytvořit bezpečnostní a dohledový systém s Axxon One VMS

Program školení

Cíle školení:

 • Získat přehled o produktech AxxonSoft.
 • Prozkoumat nové technologie v AxxonSoft produtkech spolu s jejich možnostmi.
 • Získat znalosti o produktu a praktické dovednosti při nastavování a provozu bezpečnostních systémů s Axxon One VMS.

Účel:

Tento workshop je prvním krokem k pochopení toho, jak fungují systémy PSIM a VMS, jako základ pro další samostatné studium.

Koncepce školení

Den 1:

Představení

 • Přehled sekcí na oficiálních stránkách AxxonSoft.
 • Představení platformové kalkulačky.
 • Axxon One software: Systémové požadavky a klíčové vlastnosti
 • Axxon One software limitace.
 • Dekódování a aktivace klíče na stránce sale.axxonsoft.com.
 • Axxon One softwarové licence.
 • Metody aktivace licence.

Instalace, odinstalace a aktualizace Axxon One.

 • Obsah softwarového balíku.
 • Typy instalace Axxon One.
 • Instalace softwaru Axxon One: Uživatelský účet prohlížeče souborů, výběr rozsahu portů, vytvoření domény
 • Reinstalace softwaru Axxon One: s uložením a bez uložení konfigurace

Spuštění a vypnutí Axxon One

 • Spuštění a vypnutí Axxon One
 • Odstraňování problémů se spuštěním.

Přehled záložek v Axxon One:

 • Hardware, Videozáznamy (GUI: archiv), Detekční nástroje, Programování, Uživatelé, Možnosti.

Hardware

Konfigurace Axxon domén

 • Vytváření nové domény
 • Přídání serverů do domény
 • Odstraňování serverů z domény

Konfigurace serveru

Stručný přehled nastavení:

 • Web server
 • Kamera
 • Mikrofon
 • PTZ
 • Vstup
 • Výstup
 • Reproduktor
 • Email
 • SMS
 • Export Agent
 • Nealokované servery

Konfigurace skupin kamer

 • Vytváření skupin
 • Přidání kamery do skupiny
 • Účely vytváření skupin (webový server, náhledy)

Archiv

Nastavení archivu

 • Archiv: soubor a oddíl
 • Vlastnosti struktury souborů Axxon One
 • Vytváření archivu
 • Nastavení nahrávání videa z kamer: nepřetržité, spouštěné událostí, podle harmonogramu.
 • Výchozí archiv

Detekční nástroje

Nastavení detekčních nástrojů

 • Video analýzy
 • Video analýzy
 • Neuro analýza
 • Audio analýza
 • Vestavěná analýza
 • Vstupy
 • Konfigurace automatických pravidel

Programování

 • Nastavení a konfigurace automatických pravidel
 • Nastavení, vytváření a konfigurace pravidel řízených událostmi
 • Nastavení, vytváření a konfigurace cyklických pravidel

Uživatelé

Konfigurace uživatelských práv

 • Přiřazení role
 • Přiřazení uživatele

Možnosti

 • Konfigurace UI
 • Nastavení úložiště
 • Nastavení exportu souborů
 • Nastavení zpracování alarmů
 • Nastavení PTZ
 • Časový harmonogram
 • Regionální nastavení
 • Automatické připojení
 • AxxonNet
 • Audio parametry
 • Klávesové zkratky

Systémový log

 • Použití filtru událostí
 • Export záznamů
 • Přehrávání videozáznamů souvisejících s událostmi

Den 2

1 Přidání hardwaru

Připojení a konfigurace kamer

2 Základní součásti uživatelského rozhraní.

 • Okno kamery (dlaždice prohlížení), kontextová nabídka, záložky, doplňkový panel pro navigaci ve videu atd.
 • Informační panely: přehled událostí, stav systému a kamer, statistiky, dialogový panel, webový panel
 • Panel správy video stěny
 • Panel přehledu kamer a jeho editace
 • Módy interaktivních map: 2D, 3D, "immersive" režim
 • Panel vyhledávání kamer
 • Panel alarmů
 • Panel objektů
 • Vyhledávací panel
 • Panel navigace videozáznamů
 • PTZ kontrolní panel

3 Video dohledové režimy

 • Funkce dostupné ve všech režimech
 • Živý video dohled
 • Video dohled v režimu klasifikace alarmů
 • Video dohled v režimu vyhledávání
 • Zobrazení videa z fisheye kamer

4 Export sekvencí snímků a videí

 • Určení exportované oblasti a nastavení vymaskování
 • Zobrazení stavu exportu

5 Konfigurace offline analýzy

 • Import videí do Axxon One
 • Indexování videí importovaných z externích systémů

6 Forenzní vyhledávání (MomentQuest2)

 • Vyhledávání dle časových značek
 • Vyhledávání dle událostí
 • Detekce pohybu v oblasti
 • Překročení čáry
 • Lelkování
 • Více objektů
 • Pohyb mezi oblastmi
 • Vyhledávání dle komentářů
 • Vyhledávání dle titulků
 • Vyhledávání dle registračních značek
 • Vyhledávání dle obličejů

7 Audio dohled

 • Zvukový dohled na straně klienta prostřednictvím mikrofonu kamery
 • Streamování zvuku z mikrofonu

8 Práce přes webového klienta

 • Živý video dohled přes webového klienta
 • Výběr video streamu a formátu záznamu

9 Práce s Axxon One přes mobilního klienta

 • Přehled o mobilním klientovi
 • Nastavení mobilního klienta: Android, iOS, Windows Mobile

10 Utility

 • Axxon One Tray Tool
 • Aktivace produktu
 • Utilita pro správu logů
 • Nástroj pro ověřování digitálního podpisu
 • Záloha a obnovení
 • Sběrač dat z POS terminálu

Rozvrh a organizace školení

Školení se skládá z několika teoretických a praktických lekcí. Teoretické lekce vysvětlují základní pojmy. Praktické lekce zapojují studenty do tématicky zaměřené samostatné práce.

Doba trvání: 2 dny (14 hodin)

Lekce začínají v 10:00 a končí v 18:00

V rámci lekcí je naplánováno několik desetiminutových přestávek a hodinová přestávka na oběd.

Káva a čaj zdarma během přestávek.