Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

AxxonSoft AI Analýzy

Video analytické nástroje jsou správnou cestou pro systémy video dohledu. Umožňují bezpečnostnímu personálu chránit objekty a předcházet kriminálním aktivitám. Neuronové sítě dokážou detekovat osoby/vozidla, oheň/kouř nebo neobvyklé chování a automaticky informovat bezpečnostní personál.

Podívejte se na video pro více informací

Inteligentní video analýza

AxxonSoft nabízí video analytická řešení, která poskytují četné výhody pro různá odvětví prostřednictvím neuronových sítí poháněných AI (umělou inteligencí) a „deep learning“ algoritmy.

Trénování AI
Trénování AI

Poskytujeme dotrénování neuronových sítí, aby vyhovovali vašim konkrétním potřebám, pro dosažení co nejvyšší přesnosti detekcí. Neuronové sítě trénujeme za pomocí nahrávek z konkrétních lokací a dle konkrétních požadavků klienta.

Preventivní detekce
Preventivní detekce

AxxonSoft AI analytiku lze použít pro celou řadu bezpečnostních aplikací, včetně rozpoznávání obličejů a registračních značek, včasné detekce požáru, detekce potenciálně nebezpečných situací a sledování konkrétních objektů.

Prevence kriminality a ztrát
Prevence kriminality a ztrát

Poskytování včasných oznámení prvním respondentům umožňuje policii nebo pracovníkům soukromé bezpečnostní služby rychle neutralizovat hrozbu a zefektivnit jejich reakce.

Optimalizace pro produkty Intel

Zvýšení výkonu AI video analýz pomocí sady nástrojů Intel® OpenVINO ™ a nejnovějšího návrhu akcelerátoru Intel® Vision s Intel® Movidius ™ VPU nebo Intel® Arria® 10 FPGA.

Learn more

AI: Vyvinuto pro zabezpečení

AxxonSoft přináší vyšší přidanou hodnotu pro Váš byznys díky AI řešení specifických pro odvětví video dohledu.

AI pro retail analýzu

Počítání osob, správa fronty, rozpoznání osob z blacklistu/whitelistu, odhad věku a pohlaví, generování teplotních map (heatmap) a další.

Další informace
AI ve výrobě

Zamezení vniknutí osob do nebezpečných zón, kontrola bezpečnosti na pracovišti a příjem oznámení při specifických událostech.

Další informace
AI pro Safe City řešení (MKDS)

Počítání osob a vozidel, rozpoznávání obličejů a registračních značek, pomoc při pátrání hledaných osob.

Další informace
AI pro řízení provozu

Rozpoznávání registračních značek vozidel, návěsů tahače, kontejnerů a železničních vagonů; kontrola přístupových bodů a monitoring provozu.

Další informace