Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Řešení pro základní školy, střední školy a univerzity

Pro děti a dospívající jsou školy místem, kde získávají nejen vědomosti, ale i životní zkušenosti a sociální, komunikační a kreativní dovednosti. Úkolem bezpečnostního systému na školách a univerzitách je zajistit jak fyzickou bezpečnost studentů, zaměstnanců, vyučujících, tak příjemnou atmosféru bez konfliktů a šikany. Snižte počet incidentů a případů fyzického a psychického násilí pomocí pokročilých bezpečnostních technologií AxxonSoft. 

Integrovaný bezpečnostní systém pro vzdělávací instituce poskytuje tyto výhody:

 • Zvýšená bezpečnost díky nepřetržitému monitorování chování a pohybu osob ve všech budovách a na přilehlých územích, stejně jako uvnitř školních a zájezdových autobusů. 
 • Omezení špatného chování a přestupků díky nevyhnutelnosti trestu.
 • Snížení nedochvilnosti a záškoláctví mezi studenty.
 • Monitorování vstupu neoprávněných osob do areálu a objektů vzdělávací instituce. 
 • Monitorování mimořádných událostí a rychlé reakce na ně.
 • Monitorování nevhodného chování učitelů ke studentům. 
 • Opatření k zajištění bezpečnosti majetku.
 • Prevence distribuce a užívání drog, alkoholu a kouření na půdě školy. 
 • Monitorování konfliktních situací, kdy se skupina studentů zaměří na jedinou osobu. 
 • Nestranná analýza okolností incidentů a konfliktů pomocí archivovaných záznamů z videokamer.
 • Hodnocení kvality vyučovacího procesu. 
 • Snížení nákladů na bezpečnost vzdělávací instituce.
 • Zvýšení prestiže vzdělávací instituce.
Vyzkoušejte Demo

Nástroje AxxonSoft pro bezpečnost ve vzdělávacích institucích

Analyzujte lidské chování

Rozpoznejte nebezpečné situace detekcí konkrétních lidských postojů: osoba ležící na zemi, osoba chovající se jako střelec se zbraní atd.

Behaviorální analýza
Snižte škody způsobené požárem

Včas detekujte oheň a kouř v oblastech, kde jsou jiné typy senzorů neúčinné, např. v otevřených prostorách a ve velkých, prostorných budovách. 

AI detekce ohně/kouře
Sledování konkrétních objektů

Detekujte lidi nebo vozidla v nepřehledných scénách. Aplikujte jakoukoli konvenční analýzu videa na detekované objekty. 

AI rozpoznávání objektů
Najděte záznamy rychleji

Zadejte kritéria vyhledávání a během několika sekund najděte hledaný záznam. Najděte osoby podle fotek a vozidla podle RZ. 

Inteligentní forenzní vyhledávání
Vytvářejte integrovaná řešení

Integrujte video dohled s požárními / bezpečnostními poplašnými systémy a přístupovými systémy, včetně biometrických čteček. 

Kombinované zabezpečení
Použijte sledování v cloudu

Vzdáleně monitorujte více oblastí na různých místech prostřednictvím webového rozhraní. Dostávejte upozornění na kritické události. 

AxxonNet

Nastavení a nasazení bezpečnostních systémů vzdělávacích institucí

Každá vzdělávací instituce má své vlastní charakteristické aspekty, které je třeba vzít v potaz při navrhování bezpečnostního systému.  

Školy a university
Školy a university

Samotná přítomnost video dohledu napomáhá ke zlepšení kázně ve škole a nutí dospívající s kriminálními úmysly přemýšlet o důsledcích svého jednání. Vydírání, vyhrožování, šikana a násilí vůči kterémukoliv studentovi, i když k němu dojde na nejvzdálenějších a nejodlehlejších místech školy, bude zaznamenáno kamerovým systémem a nezůstane bez trestu.  

Další informace

Kampusy
Kampusy

Univerzitní kampus je jako živé miniměsto s neustálým pohybem studentů a lektorů. Kromě hlavní univerzitní budovy zahrnuje mnoho dalších budov rozmístěných po celém areálu: koleje, knihovny, sportovní areály a atletická hřiště, laboratoře, administrativní budovy, bufety, altány atd. Každá budova v kampusu má svá specifika, to znamená jiné požadavky na zabezpečení. 

Další informace

Potřebujete více podrobností o řešení specifickém pro dané odvětví?

Objednejte si personalizovanou ukázku a objevte funkce a výhody softwaru pro inteligentní správu videa AxxonSoft, který vám pomůže rychleji přinášet hodnotu vašemu podnikání.