Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Systém pro rozpoznávání registračních značek a monitoring dopravy

Systém pro rozpoznávání registračních značek a monitoring dopravy

Auto PSIM – vaše oči na silnici

Monitorování, řízení a správa dopravy nebo parkovišť je zásadní pro úspěšné dopravní operace, jak pro veřejné agentury, tak pro komerční společnosti. Vaše organizace může být zodpovědná za dohled nad bezpečností dopravy a musí zodpovídat za sledování veřejných anebo vládou používaných vozidel jako součást boje proti kriminalitě. Nebo musíte sledovat vozidla a spravovat parkovací místa a provoz ve skladu v reálném čase.

Auto PSIM společnosti AxxonSoft udrží váš dopravní systém v kursu. Naše řešení snadno propojí váš existující hardware a software bez ohledu na to, jaký typ máte. Jednoduchá instalace, snadné nastavení a pohodlná správa jsou výhodami Auto PSIM.

Hlavní úkony, které Auto PSIM zahrnuje

Rozpoznávání registračních značek

Systém rozpoznává a zaznamenává RZ vozidel – dokonce i u jedoucích vozidel – a porovnává je s databází. Zaznamenává také všechna vozidla, která projíždí určitou zónou, uloží snímek vozidla a značky a loguje datum, čas rozpoznání a směr každého vozidla.

Systém pro rozpoznávání registračních značek a monitoring dopravy

LPR lze použít k identifikaci odcizených vozidel, automatizaci registrace dopravy či k řízení přístupu na zabezpečených místech. Můžete jej dokonce použít i k monitorování důležitých parkovacích ploch. U automatizovaných parkovišť šetří Auto PSIM peníze a poskytuje ještě více funkcí. Identifikování majitele vozidel, shromažďování plateb a automatické zvýšení bezpečnosti.

  • Max. Rychlost vozidla, - až 250 km / h
  • Přesnost - nad 95%
  • Rozpoznává mnoho typů registračních značek obsahujících arabské, latinské, čínské, korejské znaky i azbuku
  • Integrace s přístupovými systémy
  • Kontrola blacklistu
  • Integrace radaru

Monitorování dopravy

Dopravní zácpa je neustálou výzvou jak pro veřejné služby, tak pro komerční podniky.

Kontrola dopravy

S řešením Auto PSIM není třeba utrácet velké množství času, peněz a lidských zdrojů k odhalení a řešení problémů. Inteligentní dopravní detektory vám v reálném čase poskytnou data, která potřebujete, aby byla vaše dopravní síť v pohybu – a předcházejí problémům dříve, než začnou.

  • Sběr a analýza statistik provozu
  • Jízdních pruhů na kameru – až 6
  • Automatická detekce přestupků — překročení povolené rychlosti, zákaz zastavení, zákaz předjíždění, auto v protisměru, špatný typ vozidla na silnici, dopravní zácpy
  • Přednastavené typy vozidel — motocykly, osobní vozidla, nákladní vozidla (do délky 12 m), autobusy.
Stáhněte si brožuru Auto PSIM