Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Auto PSIM pro železnice

Auto PSIM dokáže automaticky rozpoznat čísla nákladních nebo osobních železničních vozů, detekovat směr cesty a počítat vozy. Výsledná metadata jsou synchronizována se záznamem a zapsány do databáze. Pro každý železniční vůz, může systém vytvořit report obsahující čas průjezdu místem kontroly, název místa kontroly a související snímky. Díky tomu jsou pohyby na železnici, železniční vozy a jejich náklad dobře chráněny, ať už v pohybu nebo v železničním depu.

Dohled nad železnicí za pomocí Auto PSIM

Auto PSIM nabízí širokou sadu nástrojů pro automatickou registraci vlaků a železničních vozů. Zaznamenává všechny pohyby s podrobností na úroveň jednotlivých železničních vozů projíždějících kontrolními body. Můžete se spolehnout na jeho výkonnou analytiku pro ověření, vyhledávání a analýzu dat:

 • automatické rozpoznávání čísel na nákladních a osobních železničních vozidlech s odhadem přesnosti rozpoznání;
 • pro každé železniční vozidlo jsou do databáze zaznamenány: číslo vozidla, datum a čas přejezdu kontrolním bodem, směr jízdy, název kontrolního bodu a odhad kvality rozpoznávání;
 • boční a horní pohled se synchronizovaným nahráváním videa projíždějících vlaků a jejich obsahu;
 • automatické měření hladiny v cisternách pomocí termálních kamer; údaje o úrovni hladiny se zaznamenávají do databáze a do videa;
 • kontrola a úpravy rozpoznaných čísel na základě skutečných videozáznamů a přidávání komentářů k číslům vozů;
 • vyhledávání v databází vozů na základě kontrolních míst, časového intervalu, inventárního čísla (úplného nebo částečného), textových komentářů a úrovně hladiny cisternového vozu;
 • generování reportů o železničním voze s možností připojení snímků.

Klíčové výzvy v rozpoznávání čísel železničních vozidel

Špatně viditelná, načrtnutá a nedůsledně psaná čísla jsou běžným jevem. Na základě zkušeností z reálného světa s rozpoznáváním čísel a interním testováním (se vzorkem přibližně 10 000 železničních vozů) vybrali odborníci AxxonSoft rozpoznávací algoritmy s mimořádně kvalitními výsledky. Na rozdíl od většiny algoritmů v současnosti dostupných na trhu, algoritmy v Auto PSIM rozpoznávají i čísla, která byla napsána na podvozku železničního vozu, a osmimístná interní referenční čísla v železničních depech.

Výhody technologie rozpoznávání čísel železničních vozů Auto PSIM

 • Pro bezchybné použití čočky typu fisheye, musí být kamery pro rozpoznávání čísel nainstalovány s minimálním odstupem od železničních vozů (~ 1 až 1,5 metru).
 • Pro maximální kvalitu rozpoznávání lze kamery instalovat na obě strany železničního kontrolního místa. V takovém případě, i když má jedna ze stran železničního vozu nečitelné číslo, druhá strana může stále poskytovat použitelný obraz. Lze nainstalovat až 4 kamery na stopu (na 2 různých úrovních).
 • Konečný výsledek rozpoznávání prochází inteligentní kontrolou kvality, aby bylo zajištěno, že obsahuje správné číslo železničního vozu.
 • Paprskový senzor se používá k oddělení železničních vozů od sebe, k počítání jejich počtu a ke zvýšení celkové kvality rozpoznávání.
 • Rozpoznávání čísel na osobních železničních vozech je užitečné v různých situacích, například při údržbě v depech.
 • Rozpoznání standardních čísel železničních vozů UIC (včetně plochých a cisternových vozů) a jednořádkových osmimístných čísel na karoseriích a podvozcích.
 • Rozpoznání nízkého kontrastu, šablon a nedůsledně napsaných čísel vozů.