Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Specifikace systému pro rozpoznávání registračních značek

Maximální rychlost pro rozpoznání
 • Až 255 km/h pro současné zpracování 4 jízdních pruhů (zón dohledu) jedním počítačem (25 fps na kanál)
 • Až 10 km/h pro současné zpracování 16 jízdních pruhů (zón dohledu) jedním počítačem (v režimu spínání)
Pravděpodobnost rozpoznávání RZ v reálných provozních podmínkách
Pro detekci hledaných vozidel s maximální pravděpodobností chyby 4%
 • Nejméně 92 % v denních hodinách
 • Nejméně 92 % za tmy
Pro automatickou detekci porušení pravidel s maximální pravděpodobnosti chyby 0,5 % (pro automatizované vytváření pokut za skutečné dopravní situace a pomocí snímků importovaných z jiných systémů)Nejméně 75 %
Pro RZ vizuálně rozeznatelné na vzdálenost 40 m (čistá poznávací značka v souladu s požadavky Vídeňské úmluvy o silničním provozu z 8. listopadu 1968)
 • Nejméně 99 % v denních hodinách
 • Nejméně 99 % za tmy
Schopnost rozpoznat špinavé poznávací značky
Pro rovnoměrné rozložení znečištěníNejnižší přijatelný kontrast obrazu – 10 % (kontrast viditelnosti postav na pozadí: 25 jednotek na 256 jednotkové stupnici)
Pro nerovnoměrné znečištěníMaximální přijatelné znečištění – 12 % (poměr znečištěné plochy do celkové plochy poznávací značky)
Počet různých typů rozeznatelných RZVíce než 300, včetně:
 • všechny druhy poznávacích značek SNS a pobaltských států
 • 20 evropských zemí
 • 5 zemí Latinské Ameriky a Spojených států
Jsou podporovány hlavní druhy jednořádkových a dvouřádkových RZ mnoha zemí Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky (obyčejné stejně jako speciální poznávací značky, včetně diplomatických, komerčních, vojenských, policejních a jiných) s použitím římských znaků nebo znaků cyrilice, stejně jako specializovaná písmena národních abeced. Konkrétní soubor rozpoznatelných RZ lze upravit individuálně.
Podporované vstupní snímky pro účely rozpoznávání
 • Standardní analogové CCTV kamery
 • Digitální megapixelové kamery s vysokým rozlišením
 • Digitální snímky
 • Záznam digitálního videa
Certifikovaný způsob výpočtu
 • Certifikovaný rychlostní radiolokační měřicí přístroj (radar)
 • Certifikovaná optická metoda se snímky
Specifikace standardních obrazových snímačů
Šířka záběru jedné CCTV kamery3 m pro čelně umístěné kamery 3,2-3,7 m pro kamery s až 10-20º boční odchylkou od směru provozu
Šířka záběru 1 megapixelové kamery6,5 m pro čelně umístěnou kameru
Šířka záběru 3 megapixelové kamery11 m pro čelně umístěnou kameru
Rozsah úhlu kamery pro stabilní rozpoznání
 • Vertikální ± 30º
 • Horizontální ±20º
Maximální přijatelné zkosení RZ10º v libovolném směru
Rozšířený rozsah pro zkosení RZ lze nastavit pro každý pevný úhel až do 180º.
Osvětlení v záběru kamery
 • ≥50 lux pro CCD kamery s nízkou světelnou citlivostí 0,05 lux
 • ≥20 lux pro CCD kamery s nízkou světelnou citlivostí 0,0002 lux
 • 0 lux pro video kamery s infračerveným osvětlením
Za tmy je zaručeno 50 luxů od pouličního osvětlení podle norem a předpisů.
Maximální rychlost elektronické závěrky videokamer
 • 1/250 s — na rychlosti vozidla ≤10 km/hod
 • 1/500 s — na rychlosti vozidla ≤ 40 km/hod
 • 1/1000 s — na rychlosti vozidla ≤ 150 km/hod
Doporučuje se snížit rychlost elektronické závěrky pro kamery, které mají vertikální úhel větší než 15° nebo horizontální úhel větší než 10°, stejně jako pro kamery ve vozidlech.