Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Zabezpečení těžebního průmyslu

Drsná těžební prostředí vyžadují jedinečné bezpečnostní zařízení. Každý výpadek nebo porucha výrobního zařízení může mít za následek značné finanční ztráty. Důležitější než zisk je však bezpečnost zaměstnanců těžebního zařízení. Zaujímáme holistický přístup, abychom vám pomohli provozovat bezpečný a efektivní těžební provoz a poskytli vám řešení šité na míru vašim jedinečným potřebám.

Prozkoumejte, jak vám technologie AxxonSoft mohou pomoci zlepšit provozní efektivitu, chránit lidi i majetek a zvýšit zabezpečení od perimetru až po důl.

Řešení AxxonSoft poskytuje zabezpečení provozu těžebního zařízení:

 • Přístupový systém s ověřením povolení vstupu
 • Video dohled v drsném prostředí
 • Integrace termálních kamer pro dohled v obtížných podmínkách
 • Hlasová komunikace doplněná video přenosem
 • Kontrola použití ochranných pracovních pomůcek
 • Detekce osob v nebezpečných oblastech
 • Záznam docházky a report
 • Monitorování vozidel a vagónů
 • Vzdálené monitorování stavu hardwaru a systémových komponent
 • Prevence neoprávněného vniknutí, krádeží a vandalismu
 • Monitorování nakládání se zbytkovým materiálem
Vyzkoušejte Demo

Funkce a technologie AxxonSoft pro těžební průmysl

Prosazování bezpečnosti na pracovišti

Minimalizujte množství pracovních úrazů způsobených zaměstnanci, kteří porušují bezpečnostní postupy. Naše video analýza AI vás okamžitě upozorní na přítomnost lidí v nebezpečných oblastech a na jednotlivce bez osobních ochranných prostředků. Toto řešení vám pomůže předcházet průmyslovým haváriím a vyhnout se pokutám od regulačních orgánů a zároveň usnadní rychlé vyšetřování porušení bezpečnostních pravidel.

AI video analýza
Včasná detekce ohně

Detekce ohně a kouře využívá pokročilou analýzu videa a umělou inteligenci k brzké identifikaci známek požáru, čímž výrazně snižuje škody způsobené požárem. Analýzy videa s umělou inteligencí jsou cenným doplňkem běžných senzorů ohně a kouře. Kombinace několika typů hlásičů a poskytnutí dodatečné vizuální kontroly operátorovi maximalizuje spolehlivost vašich schopností detekce požáru.

AI detekce ohně a kouře
Přístupový systém pro vozidla

Automatizace řízení vjezdu vozidel do těžebního zařízení vám umožňuje předcházet narušení, zefektivnit operace a zaznamenávat všechny vjezdy a výjezdy vozidel. Tento systém porovnává RZ s databází, aby povolil nebo zakázal přístup na území. U všech RZ bude zaznamenán datum, čas, RZ a videozáznam průjezdu vozidla.

Rozpoznávání registračních značek
Monitoring železničních vozů

Při doručování produktů po železnici je klíčové sledovat každý železniční vůz a zajistit přesnost nakládky. Železniční sada AxxonSoft zaznamenává železniční vozy projíždějící kontrolními stanovišti pomocí synchronizace videa s rozpoznanými inventárními čísly a automaticky měří hladiny cisteren pomocí termokamer. Generuje reporty pro každý železniční vůz s připojenými záznamy a nalézá videozáznamy na základě různých parametrů.

Rozpoznávání čísel železničních vozů
Biometrická identifikace

Pro kontrolu přístupu do kritických oblastí můžete přidat biometrickou identifikaci, která povoluje přístup pouze tehdy, když se biometrie shoduje s daty spojenými s ID. Můžete také použít jakýkoliv jiný typ vícefaktorové autentizace, sledovat čas a docházku a generovat různé sestavy. Pokud se pokusí o přístup neoprávněné osoby, obdržíte automatická upozornění na displej, telefon nebo e-mail.

Přístupové systémy
Podpora video/audio IP zařízení

ešení AxxonSoft podporuje více než 10 000 IP zařízení, včetně termovizních kamer, které lze použít pro sledování v prašných a obtížných povětrnostních podmínkách. Kromě toho mohou spustit teplotní alarm při přehřátí zařízení. Integrovány jsou také interkomy, IP mikrofony a reproduktory. Nahrané hlasové zprávy lze přehrát v nouzových situacích, jako je vysoká koncentrace škodlivých látek ve vzduchu.

IP integrace

Výhody implementace integrované platformy na těžebních plochách

Jako jednotná platforma pro správu zabezpečení integruje software AxxonSoft bezpečnostní systémy a zařízení (včetně nových na bázi IP) do jediného prostředí. Jelikož je náš software založen na otevřené architektuře, která umožňuje skutečnou interoperabilitu, je možné propojit systémy zabezpečení a správy videa s podnikovými aplikacemi. Tento integrovaný přístup vám může pomoci zvýšit hodnotu a využití vaší stávající IT infrastruktury.

Hardware
Software

Hardware

Není třeba přeplácet za zařízení určitého dodavatele – stačí použít to, co potřebujete, kdekoliv to potřebujete. Kombinujte zařízení od různých výrobců a spravujte je z jednoho řídicího centra. Minimalizujte náklady na vybavení zařízení snížením množství potřebného hardwaru a softwaru a připojením stávajících zařízení k systému. Komunikujte s technickým vybavením, které podporují univerzální protokoly OPC, BACnet, Modbus a SNMP.

Software

Aplikujte automatizaci napříč systémy a implementujte efektivnější scénáře použití, které nejsou dostupné u samostatných systémů. Získejte vylepšenou situační analýzu založenou na informacích z různých zdrojů a snižte množství informací, které musí operátor zpracovávat pomocí intuitivního rozhraní. Automatizujte rozhodování pro standardní situace, výrazně snižte pravděpodobnost chyb operátorů a lépe chraňte své zařízení.

Objevte příklady nasazení řešení AxxonSoft

Axxon PSIM Lite Lite slouží jako nový video dohled v síti populárního rakouského maloobchodu
Axxon PSIM Lite Lite slouží jako nový video dohled v síti populárního rakouského maloobchodu
Axxon PSIM Lite Lite slouží jako nový video dohled v síti populárního rakouského maloobchodu

Axxon PSIM Lite slouží jako nový video dohled v síti SPAR, populárního rakouského maloobchodu.

Více...
AxxonSoft zajišťuje bezpečnostní monitoring pro Panamerickou dálnici
AxxonSoft zajišťuje bezpečnostní monitoring pro Panamerickou dálnici
AxxonSoft zajišťuje bezpečnostní monitoring pro Panamerickou dálnici

Devíti mýtnými branami na silnicích provozovaných společností Panavial projedou ročně 4 miliony vozidel. Vzhledem k obrovským dopravním tokům a vysokému riziku podvodů se vedení společnosti Panavial rozhodlo instalovat na mýtných branách systém Axxon PSIM. 

Více...
Ochrana pomocí Axxon PSIM na dopravním terminálu Balticon v Polsku
Ochrana pomocí Axxon PSIM na dopravním terminálu Balticon v Polsku
Ochrana pomocí Axxon PSIM na dopravním terminálu Balticon v Polsku

Významný polský přepravce zboží Balticon S.A. nasadil bezpečnostní systém AxxonSoft pro kontrolu příchozí a odchozí přepravy ve svém centrálním skladu. 

Více...
Prozkoumejte všechna řešení

Potřebujete více podrobností o řešení specifickém pro dané odvětví?

Objednejte si personalizovanou ukázku a objevte funkce a výhody softwaru pro inteligentní správu videa AxxonSoft, který vám pomůže rychleji přinášet hodnotu vašemu podnikání.