Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Facial Recognition and Face Search with Axxon PSIM

Rozpoznávání a vyhledávání obličejů

Face PSIM se hodí pro veřejné prostory, místa s nutností kontroly přístupu, maloobchodní prodejny, hotely, restaurace a kasína. 

Deep learning algoritmy

Rozpoznávání obličejů ve Face PSIM je poháněno neuronovými sítěmi (DNN). Algoritmy nové generace nemají žádné problémy s rozpoznáváním, které byly typické pro předchozí generaci bez DNN. 

Algoritmy neuronových sítí jsou v podstatě AI, umělá inteligence – výkonné strojové učení, které napodobuje fungování lidského mozku. DNN je trénováno na obrovském datovém souboru s označenými obličeji a při tomto učení mění jednotlivé obličeje na číselnou vektorovou reprezentaci. Jakmile je síť natrénována, může rozpoznávat jakékoliv tváře, dokonce i ty, které nikdy předtím neviděla.

Rozpoznávání obličejů pomocí DNN nabízí špičkovou kvalitu bez ohledu na úhel záběru kamery, osvětlení, účes, výraz obličeje, brýle nebo jiné varianty. Moderní algoritmy ve skutečnosti fungují ještě lépe než člověk. 

Jak funguje Face PSIM

Živé video

  1. Funkce Face PSIM automaticky rozeznává obličeje ve videu z kamer.
  2. Porovnává je s databází, jako je seznam zaměstnanců nebo blacklist. 
  3. Když systém určí shodu obličejů podle daného stupně podobnosti (vysoká nebo nízká), spustí reakci zamknutí nebo odemknutí dveří, odešle výstrahu bezpečnostnímu personálu atd. 
  4. Při použití v přístupovém systému může být rozpoznávání obličejů také součástí systému docházky.
Facial Recognition

Vyhledávání v záznamu

Můžete rychle najít obličeje, které se shodují s fotografií nebo videem, a přejít na záznam události. 

Face Search

Sběr statistik

Použijte Face PSIM jako počítadlo lidí, abyste zjistili počet návštěvníků, jejich pohlaví a věk a získali reporty pro marketingovou analýzu. 

Sběr statistik

Využití Face PSIM

Správa davu, zajištění bezpečnosti na vlakových nádražích, stadionech, letištích, v metru atd.

Přístupové systémy, předcházení teroristickým útokům a vyšetřování. 

Kasina

Zamezte vstupu lidem na blacklistu. Identifikujte VIP klienty a sledujte jejich pohyb. Prohledávejte videozáznamy při šetření podvodů a nebo využijte záznam pro zlepšení prevence podvodů. 

Maloobchod, hotely a restaurace

  • Bezpečnost a prevence ztrát majetku: Včasné upozornění na zloděje. 
  • Zákaznický servis: Identifikujte VIP zákazníky.
  • Marketing: Zjistěte celkový počet návštěvníků a unikátních návštěvníků. Vyhodnoťte demografické údaje návštěvníků – pohlaví a věk. Získejte statistiky. 
  • Čas a docházka: Sledujte pracovní dobu zaměstnanců a získejte statistiky. 

Vyšetřování

Nahrajte obrázek, fotografii nebo podobiznu a rychle najděte podezřelé a související videonahrávky. 

Na místě: Určete, kdy a kde se hledaná osoba nacházela a co na těchto místech dělala. 

V projektech Safe City: Najděte místa, která podezřelý nejčastěji navštěvuje, a zjistěte, kde byl naposledy viděn.

Přístupové systémy

Osoba přiloží ke čtečce přístupovou kartu. Face PSIM zachytí jejich obličej a vyhledá ji v databázi EKV. Přístup je umožněn automaticky (pro daný stupeň podobnosti) nebo je k udělení přístupu vyzván operátor (pokud je stupeň podobnosti příliš nízký). Jeden operátor může pokrýt několik přístupových bodů. 

Technický popis > 

Dokumentace >