Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Integrovaný monitorovací modul pro bezpečnostní systémy

Integrovaný monitorovací modul pro bezpečnostní systémy

Integrované monitorovací systémy jsou jedinečným nástrojem pro centralizované řízení vhodné i pro podmínky s pomalým připojením. Tyto systémy umožňují v reálném čase sledovat stav hardwaru, jakož i získávat a zpracovávat alarmy a záběry z různých hlídaných míst. To umožňuje reagovat na alarmy rychleji a opravovat systémové chyby bez prodlení. Zvláštní monitorovací rozhraní umožňuje dohlížet na bezpečnostní systém neomezené velikosti s minimálním počtem lidských operátorů.

Integrovaný monitorovací modul je navržen tak, aby prováděl následující úkoly:

 • Efektivní dohled nad mnoha místy z centrálního pracoviště.
 • Sledování videa pořízeného v jakémkoli místě (statických snímků a záběrů z kamery).
 • Automatizace rutinní práce, vykonávané pracovníky údržby, na vzdálených místech systému.
 • Analýza předešlých alarmů a selhání hardwaru s použitím různých typů přehledů.
 • Kontrola kvality práce operátorů.

Funkce modulu

Integrovaný monitorovací modul přijímá, zaznamenává a zobrazuje zprávy o stavu komponent zabezpečovacího systému na základě těchto klíčových parametrů:

 • provozuschopnost kamery
 • fungující síť
 • provozuschopnost dohledového podsystému
 • počet záznamů
 • provozuschopnost pevného disku
 • provozuschopnosti protipožárních / bezpečnostních a přístupových systémů
 • signály UPS

Navíc možnosti filtrování umožňují jemný výběr systémových událostí, které budou zaznamenány a vizualizovány systémem. To znamená, že správci mohou vybrat klíčové alarmy, při jejichž aktivaci budou okamžitě zobrazeny operátorům.

Systém vestavěné statistiky a analýzy zpráv umožňuje vytvářet různé obecné a podrobné hlášení o fungování distribuovaného bezpečnostního systému:

 • hlášení o selhání hardwaru
 • hlášení o alarmech
 • přehled videa
 • různá statistická hlášení, včetně alarmů a selhání hardwaru

Rozhraní modulu

Speciálně navržené rozhraní integrovaného monitorovacího modulu zobrazuje hlídané oblasti jako úseky s piktogramy, které ukazují stav hlavních součástí systému a alarmů. Každá stránka je označena obdélníkem: horní část obsahuje název místa a spodní část obsahuje nastavený počet varovných indikátorů, uspořádaných do skupin podle typu zdroje.

V případě poplachu nebo poruchy v některé součásti systému, případně pokud jsou sledované parametry mimo povolený rozsah, je operátor okamžitě informován prostřednictvím červeného piktogramu. Pokud bylo zobrazení videa nebo styl obrazu nakonfigurováno jako reakce na alarm, náhled / statické snímky jsou zobrazeny na obrazovce. Kliknutím na odznak může operátor získat podrobné informace o události alarmu, přijmout nezbytná opatření a nechat textové komentáře. Doba klasifikace alarmu se zaznamená systémem, který umožňuje monitoring činnosti obsluhy.

Integrovaný monitorovací modul pro bezpečnostní systémy

Rozhraní také umožňuje snadné sledování záběrů z hlídaných míst, vytváří různé typy zpráv, vyhledává záběry v místním dohledovém systému a žádá náhledy nebo statické snímky z těchto systémů. Modul monitorování se může přizpůsobit podmínkám s pomalým připojením tím, že zabrání příjmu náhledu kamery z místa dohledu.

Výhody integrace monitorovacího modulu

 • Efektivnější řízení distribuovaných systémů díky speciálně navrženému rozhraní.
 • Přenos alarmů a jednotlivé náhledy na monitorovací rozhraní i přes nízkou šířku pásma na kanálech.
 • Snížení počtu falešných poplachů, které vyžadují pozornost servisu / údržby společnosti.
 • Vzdálené dotazy na archiv založené na těchto parametrech: datum, čas, číslo kamery, aktivace čidla, atd.
 • Zkrácení doby trvání obnovy systému po selhání.