Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Video analýza v systému Axxon PSIM

Video analýza v systému Axxon PSIM

Axxon PSIM má vestavěnou inteligentní video a zvukovou analýzu pro rozpoznání vyskytnutých událostí a schopnost na ně vhodně reagovat. Axxon poskytuje možnost automatické a automatizované správy bezpečnostního systému prostřednictvím uživatelsky definovaných skriptů pro reakce na události.

Nástroje pro detekci videa

Chytré videodetekční nástroje zpracují video z kamery a identifikují události, které odpovídají určitým kritériím: pohyb, objevení či zmizení objektu, překročení čáry a další. Tyto události mohou být napojené na určité systémové akce, jako třeba začátek nahrávání, zaslání signálu operátorovi, zobrazení obrazu z kamery na zvláštní monitor nebo spuštění komplikovaného přizpůsobeného skriptu.

More...

Forenzní vyhledávání

Náš systém pro chytré vyhledávání ve video záznamech dovoluje rychle najít uložené video, které odpovídá zadaným kritériím. Kritéria (překročení čáry, pohyb v oblasti, pohyb z jedné oblasti do druhé atd.) jsou zadána na začátku hledání, žádné předkonfigurování detekčního nástroje není nutné.

More...

Počítání lidí

Detekce počtu lidí počítá lidi, kteří přešli z jedné oblasti do druhé a zpět. Detekční nástroj nahrává pokaždé, když se objekt zadaných rozměrů pohne v jakémkoli směru.

More...

Správa fronty

Detekční nástroj pro určení délky fronty počítá počet lidí stojících před záběrem kamery, která je namířena na prostor front. Detekční nástroj počítá lidi, kteří stojí ve specifikované oblasti po nastavenou dobu: zahrnuti jsou pouze lidé, kteří opravdu stojí v řadě.

More...

Teplotní mapa

Pomocí teplotní mapy lze určit, kde návštěvníci zastavují a také změřit čas, který v dané oblasti strávili. S detekčním nástrojem je možné zobrazit «nejteplejší» místa v obchodě nebo na jiných obchodovatelných místech díky odpovídající nápovědě na obrazovce.

More...

Analytické rozhraní

Kromě funkcí pro analýzu videa vestavěných do programu, Axxon PSIM také podporuje detekce vestavěné přímo do IP kamer a může pracovat také se speciálním video analytickým hardwarem.