Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Forenzní vyhledávání – chytrá analýza obrazu v uloženém záznamu

Proč forenzní vyhledávání?

Hlavní účel použití inteligentního vyhledávání je najít událost našeho zájmu v záznamu rychle i v případě, že čas jejího výskytu není znám. Forenzní vyhledávání umožňuje pozvednout práci se záznamem na novou úroveň z pohledu uživatelského přehrávání celého časového intervalu, který nás zajímá k situační analýze záznamu dle zadaných parametrů.

Co je forenzní analýza?

S forenzním vyhledáváním je video z kamery zpracováváno v reálném čase, metada popisují všechny objekty ve scéně a jejich charakteristiky jsou uloženy do speciální databáze, která je synchronizovaná s video záznamem. Není nutná žádná předběžná konfigurace nástrojů pro detekci. Pro vyhledávání zadává uživatel dotazy (to je stejné jako u konfigurace nástroje pro detekci pohybu), například překročení čáry nebo pohyb v zóně. Forenzní vyhledávácí proces nahraje metada a poté najde všechny části záznamu odpovídající zadaným dotazům.

Jak hledat a najít s forenzním vyhledáváním

Můžete specifikovat následující vyhledávácí kritéria v uživatelském rozhraní forenzního vyhledávání:

 • přecházení virtuální čáry v uživatelem definovaném směru
 • pohyb v zóně
 • opuštění zóny
 • pohyb z jedné zóny do druhé
 • objevení objektu v zóně
 • zmizení objektu ze zóny
 • přítomnost objektu v zóně déle než 10 sekund
 • opuštěný objekt

Je také možné konfigurovat forenzní vyhledávání k hledání objektu podle vybrané barvy nebo filtrování objektů, které překročily čáru či křivku ve vybrané rychlosti.

Výhody

 • Není třeba dopředu konfigurovat videodetekční nástroje, data o pohybujících se předmětech v záběru jsou automaticky ukládána. Tato výhoda je zejména vhodná pro velké systémy, neboť forenzní vyhledávání je možné rychle nainstalovat a začít ihned používat.
 • Okamžité vyhledávání. První vyhledané objekty se objeví téměř okamžitě.
 • Protože systém pracuje s videem uloženým v záznamu, může být vyhledávání prováděno vícekrát, zatímco vy pouze měníte dotaz.