Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Video detekční nástroje v Axxon PSIM

Základní obrazová detekce pohybu

Obrazová detekce pohybu (VMD). Skupina detekčních nástrojů určených pro detekci pohybu v obraze. Základní nástroj pro detekci pohybu detekuje pohyb ve scéně tak, že hledá cokoli rozdílného od ostatních snímků. Vyhledávač objektů detekuje pohyb a jeho směr a může sledovat objekt, i když se kamera třese nebo když PTZ kamera rotuje. Infračervený detekční nástroj (pro jehož provoz je zapotřebí snímání v infračerveném rozsahu) je spuštěn pohybem v infračerveném rozsahu. Nástroj pro určování směru pohybu zachytává pohyb v nastavených směrech.

Zanechaný objekt / Detekce zmizení objektu je nástrojem pro detekci zanechání nebo zmizení objektu ve scéně. Umožní např. zjistit zmizení notebooku ze stolu nebo naopak zanechání tašky v hale, stejně tak nepovolené parkování ve vyhrazeném prostoru.

Rozpoznání obličeje detekuje vzhled lidské tváře ve scéně a rozliší jej od ostatních objektů.

Analýza obrazu

Tato skupina detekčních nástrojů umožňuje filtrovat typy pohybů objektu v obrazu. Uživatel nastaví čáry, zóny a časové intervaly a systém poté detekuje události, odpovídající nastaveným kritériím. Obrazové detekční nástroje zachytávají:

  • situaci, kdy objekt překročí rovnou čáru ve vybraném směru;
  • situaci, kdy objekt překročí křivku ve vybraném směru;
  • pohyb v zóně;
  • vstup objektu do zóny;
  • objevení se objektu v zóně;
  • opuštění zóny objektem;
  • zastavení se objektu v zóně;
  • setrvání objektu v zóně déle než 10s;
  • zmizení objektu ze zóny.

Jakýkoli z těchto nástrojů může být nastaven ke sledování specifického objektu: osoby, automobilu nebo všech objektů.

Ochrana proti poškození kamery

Nástroje pro hlídání stavu kamer jsou spuštěny v případě nefunkčnosti kamery. Jsou schopné detekovat nejen pokusy o poškození kamery, ale také zachytit několik způsobů, jak snížit kvalitu záznamu událostí.

Nástroj pro detekci zakrytí čočky je spuštěn v jakémkoli případě úmyslného překrytí / blokování / přesprejování čočky. To je zvláště důležité v situacích, kdy je kamera umístěna v dosahu.

Nástroj pro detekci oslepení generuje poplach, když paprsek jasného světla (jako je například svítilna, světlomet, světla automobilu atd.) svítí přímo do čočky.

Nástroj pro detekci pohybu kamery zaznamená přesměrování záběru kamery v prostoru. Tento detekční nástroj je vhodný v momentě, kdy je kamera v dosahu a hrozí její otočení.

Nástroj pro detekci změny pozadí reaguje na změny pozadí v záběru kamery. Tento detekční nástroj je velmi podobný předchozímu, ale slouží k poněkud jiným účelům. Zatímco nástroj proti detekci pohybu kamery reaguje na manipulaci kamery samotné, nástroj pro detekci změny pozadí reaguje na manipulace kolem kamery, například při umístění umělého pozadí před kameru.

Nástroj proti rozostření kamery upozorňuje na ztrátu ostrosti obrazu jako výsledek rozostření čočky nebo jejího zašpinení. To je možné například v situaci, kdy je narušeno zaostření.

Kromě vlastních video analytických funkcí podporuje PSIM vestavěné detekční nástroje v IP kamerách a také může pracovat se specializovanými video analytickými zařízeními.