Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

SESTAVTE SI VLASTNÍ VSAAS SYSTÉM

Axxon VSaaS pro datacentra je software pro správu videa, který umožňuje poskytovatelům telekomunikačních služeb a systémovým integrátorům vytvářet cloudová řešení video dohledu (VSaaS), která využívají sílu analýzy neuronových sítí společnosti AxxonSoft a inteligentního vyhledávání zaznamenaného videa.

Získejte personalizované demo

RŮZNÉ MOŽNOSTI NASAZENÍ

K nasazení systému můžete použít vlastní výpočetní infrastrukturu nebo si ji pronajmout ve veřejném cloudu.

Další informace

PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÁ ŘEŠENÍ

Flexibilní konfigurace dostupných funkcí a nastavení pro každého uživatele nebo společnost.

Další informace

ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ

JAK VYUŽÍT AXXON VSAAS PRO DATACENTRA K VYTVÁŘENÍ CLOUDOVÝCH ŘEŠENÍ PRO SVÉ KLIENTY

PLNĚ CLOUDOVÁ ARCHITEKTURA

Servery VMS v cloudu

Servery VMS v cloudu se vzdálenou konfigurací a monitorováním:

 • U zákazníka jsou instalovány pouze kamery a síťová zařízení. Video lze ukládat do vyrovnávací paměti na karty SD.
 • Klient nemusí udržovat a podporovat hardwarovou infrastrukturu. Snadné škálování systému.

HYBRIDNÍ ARCHITEKTURA

Servery VMS v místě instalace

Servery VMS na místě, které lze konfigurovat a monitorovat lokálně nebo prostřednictvím cloudu:

 • Video se ukládá lokálně; výpadky internetového připojení neovlivní nahrávání.
 • Vybrané části videa lze uložit do cloudu a rychle k nim přistupovat z různých zařízení.
 • Cloud pomáhá snadno přistupovat, konfigurovat a monitorovat jakýkoli lokální systém.

PŘIPOJENÍ KAMER

PRO POSKYTOVATELE

NASAZENÍ, ÚDRŽBA A ŠKÁLOVÁNÍ

Webová aplikace

 • Architektura mikroslužeb, horizontální škálovatelnost.
 • Monitorování metrik skrze Prometheus, logování pomocí ELK.
 • Odesílání událostí na IoT platformy. Export videozáznamů alarmových událostí do streamovacích služeb, např. Amazon KVS.
 • Rychle přizpůsobitelný návrh uživatelského rozhraní pomocí vývojové sady OEM GUI.

Servery VMS v cloudu

 • Dynamické přidělování prostředků každému novému klientovi nebo úloze. 
 • Škálování až na 10 000 serverů.
 • Failover služba.

Reportovací systém

 • Neomezeně škálovatelný reportovací systém.
 • Tvoření nových reportů bez vývojářských prací.

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

FUNKCE A VÝHODY

AI Rozpoznávání obličeje a registračních značek
AI Rozpoznávání obličeje a registračních značek

Identifikace a sledování zájmových osob nebo vozidel prostřednictvím více kamer.

AI Rozpoznávání požáru a kouře
AI Rozpoznávání požáru a kouře

Včasná detekce ohnisek požáru v oblastech, kde jsou jiné typy senzorů neúčinné.

AI Behavioralní analýza
AI Behavioralní analýza

Včasné rozpoznání hrozeb na základě specifických lidských postojů, jako například zvednutých rukou.

Retailové analýzy
Retailové analýzy

Počítání návštěvníků, odhad věku a pohlaví, správa front a mapování pohybu (heatmap).

Inteligentní vyhledávání v záznamech videa
Inteligentní vyhledávání v záznamech videa

Rychlé vyhledávání dle několika kritérií: pohyb v oblasti (oblastech), překročení čáry, barva nebo velikost objektu apod.

AI Detekce osoby/vozidla
AI Detekce osoby/vozidla

Rozpoznávání, sledování a počítání lidí a vozidel ve složitých scénách.

Víceúrovňová správa uživatelských práv
Víceúrovňová správa uživatelských práv

Flexibilní konfigurace uživatelských práv na základě rolí, vhodná pro rozsáhlé systémy.

Komplexní reporty
Komplexní reporty

Vlastní reporty z libovolné klientské lokace založené na detekčních nástrojích, alarmech a retailové analytice.

Kybernetická bezpečnost

 • Zabezpečené připojení prostřednictvím protokolu HTTPS se šifrováním TLS.
 • Hashování uživatelských hesel.
 • Vypršení platnosti hesla a historie hesel.
 • Kontrola síly hesla.
 • reCAPTCHA v3 na přihlašovací obrazovce.
 • Nastavení doby uzamčení/počtu neúspěšných pokusů o přihlášení.
 • Automatické odhlášení po uplynutí nastavené doby nečinnosti.
 • Zablokování neaktivního účtu po uplynutí stanovené doby s možností opětovné aktivace e-mailem.

Další informace o AI od společnosti AxxonSoft

PŘÍKLADY APLIKACÍ AXXON VSAAS PRO DATACENTRA

Tyto přístupy můžete kombinovat a vytvořit si vlastní cloudový systém optimalizovaný pro požadavky vašich klientů.

HOSTOVANÝ SYSTÉM VSAAS

Axxon VSaaS pro datacentra slouží k vytvoření hostovaného VSaaS řešení, které uživateli nabízí nízké počáteční výdaje, snadné škálování systému a prakticky nulové náklady na údržbu.

VMS V CLOUDU

Axxon VSaaS pro datacentra slouží k monitorování a správě kamer připojených k serverům umístěným v prostorách klientů. Přístup ke kamerám prostřednictvím cloudu je udělován v souladu s uživatelskými právy.

ANALYTIKA NA VYŽÁDÁNÍ

Axxon VSaaS pro datacentra funguje jako middleware v rámci systémů bezpečných měst třetích stran. Na žádost uživatele analyzuje nahrané video a tím umožní inteligentní forenzní vyhledávání.

JEDINÁ VSAAS PLATFORMA S PODPOROU PLNOHODNOTNÉ KLIENTSKÉ APLIKACE

Hledáte řešení typu VSaaS?

Kontaktujte nás pro podrobnější konzultaci.