Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Integrovaná bezpečnostní řešení

Řešení, která padnou vaší společnosti

Axxon PSIM vám poskytuje distribuovaný, škálovatelný a spolehlivý bezpečnostní systém, který lze snadno integrovat s jakýmkoli softwarem a hardwarem třetích stran. A co víc, nabízíme také řešení, která splňují specifické výzvy vašeho odvětví.

POS PSIM — program který je vhodný pro maloobchodní bezpečnost

Modul POS PSIM pomáhá účinně předcházet podvodům, krádežím a dalším problémům na půdě obchodu. Nabízí inteligentní video a těsnou integraci se systémy, které již používáte, aby zajistil úplnou kontrolu nad všemi transakcemi a činnostmi - od vstupních dveří k pokladnám a uličkám.

Auto PSIM - komplexní řešení řízení dopravy

Softwarový modul pro automatické rozpoznávání RZ a analýzu dopravní statistiky. Auto PSIM pozná RZ a vytváří jejich seznam, zaznamenává obraz vozu s registrační značkou, a poznamenává datum, čas a směr každého vozidla. Automaticky počítá a rozpoznává vozidla různých typů a detektuje porušování pravidel silničního provozu.

Face PSIM - inteligentní řešení identifikace

Modul rozpoznávání obličejů (Facial recognition), který automaticky detekuje a zachytí obraz člověka a porovná ho s ostatními, aby bylo možné najít hledané osoby. Face PSIM modul je určen pro použití na veřejných místech, letištích, stadionech, hraničních přechodech, věznicích, kritických infrastrukturách a vojenských prostorech.

Modul pro řízení přístupu, protipožární ochrany a poplachu

Jednoduchý a intuitivní modul pro Axxon PSIM, který dokáže ovládat přístup a nabízí také protipožární a zabezpečovací ochranu, poskytuje komplexní místní informace - stav dveří, počet obyvatel, možné krizové situace, atd. - výhodně umístěné na jedné obrazovce.

Integrovaný monitorovací modul pro zabezpečovací systémy

Integrované monitorovací systémy jsou jedinečným nástrojem pro centralizované řízení, vhodné i pro podmínky se špatným síťovým připojením. Tyto systémy umožňují kontrolovat stav prvků, jakož i získávat a zpracovávat alarmy a záběry z různých chráněných lokalit. To umožňuje reagovat na alarmy rychleji a opravovat systémové chyby bez prodlení. Zvláštní monitorovací rozhraní umožňuje dohlížet na bezpečnostní systém neomezené velikosti s minimálním počtem lidských operátorů.