Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Inteligentní kontrola dopravy

Auto PSIM vám umožňuje sbírat data o dopravě, které mohou být využity jako automatický systém kontroly dopravy. 

Videa dopravy jsou shromažďována bezpečnostními kamerami a odesílána na servery Axxon Auto PSIM. Software analyzuje video data a vyhodnotí parametry provozu, aby následně vypočítal standardní charakteristiky provozu: 

  • averaprůměrná rychlost [km/h]; 
  • objem dopravy (počet vozidel za hodinu) [vozidlo/hod]; 
  • hustota provozu [vozidlo/km]. 

Tyto údaje jsou také zjišťovány: 

  • obsazenost jízdního pruhu [%]; 
  • délka vozidla [m] – (pro klasifikaci vozidla); 
  • délka kolony na křižovatce (zjištěná alespoň dvěma videokamerami); 
  • případy vozidel jedoucích v protisměru. 
Auto PSIM. Smart traffic control.

Data jsou poté odeslána do operačního střediska (centra zpracování dat), kde je lze vyhodnotit a uložit do databáze pro budoucí analýzu. Data potřebná pro adaptivní řízení dopravy jsou odesílána do podsystému řízení semaforů – automatizovaného systému řízení dopravy. 

Automatizovaný systém řízení dopravy zajišťuje automatické řízení semaforů. Provoz je řízen semafory řízenými inteligentními dispečery, které jsou zase řízeny centrálním serverem prostřednictvím datových spojů. Server automatizovaného systému řízení dopravy předává inteligentním dispečerům plány pro řízení dopravy podle různých kritérií: roční období, denní doba, den v týdnu a aktuální dopravní podmínky získané ze systému Auto PSIM. 

Provozní režimy inteligentních dispečerů dopravy jsou také řízeny serverem automatizovaného systému řízení dopravy, který provádí centralizovanou správu. Server automatizovaného systému řízení dopravy může také spouštět flexibilní regulační algoritmy pro nakonfigurované časy trvání jednotlivých fází semaforů pro každou křižovatku na základě dat získaných z Auto PSIM. 

Další informace o Auto PSIM