Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Analýza založená na umělé inteligenci

Maskování

Inteligentní maskování objektů v živém a nahraném videu

Axxon One dokáže automaticky maskovat objekty v živém i nahraném videu, což je nezbytné pro dodržení GDPR a dalších předpisů o ochraně osobních údajů. Inteligentní algoritmus optimalizovaný z hlediska zdrojů spolehlivě maskuje objekty v obrazu kamery při minimální spotřebě výpočetního výkonu. Můžete také použít AI detekci a skrýt pouze určité objekty, např. osoby.

Rozpoznávání výrobce, modelu a barvy vozidla

Umělá inteligence rozpoznává a ukládá data o výrobci, modelu, rychlosti a barvě vozidel. Všechna tato kritéria můžete použít k vyhledání vozidel v zaznamenaném videu z jedné či více detekčních kamer. V případech kdy je znám jen obecný popis vozidla bez jeho registrační značky může být tahle funkce velkou výhodou a úsporou času operátorů.

Rozpoznávání výrobce, modelu a barvy vozidla

Behaviorální analýza

Rozpoznávání postojů lidského těla

Behaviorální analýza včas rozpozná rizikové situace tím, že detekuje specifické postoje lidského těla: například zvednuté paže pokladníka nebo osobu, která se krčí u bankomatu. Behaviorální analýza Axxon One také pomáhá odhalovat porušení předem definovaných pravidel sociálního distancování. Včasné upozornění pro zasahující osoby minimalizují riziko pro jednotlivce, skupiny a objekty.

Rozpoznání a počítání specifických objektů

Vysoká přesnost ve složitých scénách

Při použití video analýzy neuronová síť přesně detekuje specifické typy objektů, např. osoby nebo vozidla. Tato technologie dokáže odfiltrovat falešné poplachy ve složitých scénách s velkým množstvím pohybujících se objektů, které by mohly ovlivnit výsledek. Na detekované objekty můžeme použít libovolnou konvenční analýzu videa (lelkování, překročení čáry, výskyt, zmizení objektů atd.).

Pomocí neuronových sítí jsme schopni počítat pohybující se nebo statické objekty určitého typu v rámci scény, např. auta na parkovišti, lidi na prodejní ploše nebo zboží na páse. Jedná se o cenný nástroj i pro aplikace nesouvisející se zabezpečením. 

Neuronové sítě mohou být vytrénovány podle potřeb konkrétního zařízení učením se z video materiálu získaného na místě.

Detekce ohně a kouře

Včasná detekce ohně v otevřených a velkých prostorech

Inteligentní detekce ohně a kouře funguje v oblastech, kde jsou jiné typy senzorů neúčinné, např. v otevřených prostorách. Poskytuje včasnou detekci ohnisek požáru, což vede k výraznému snížení škod.

Rozpoznávání obličejů

Podpora white/black listů

Nakonfigurujte automatické scénáře, když je nalezena shoda obličeje s databází. Whitelist může například informovat personál obchodu o příchodu VIP zákazníků, zatímco blacklist může upozorňovat na známé zloděje.

LPR / ANPR

Podpora white/black listů

Nastavení automatických reakcí při shodě se seznamem. Například upozornění operátora, když je rozpoznaná RZ na seznamu nezvaných hostů, nebo otevření závory, když je RZ na seznamu povolených aut. Rozpoznávání RZ funguje na straně serveru nebo na podporovaných kamerách s touto funkcí.

Intel® distribuce OpenVINO™ nástrojů

Zvyšte výkon AI

OpenVINO™ je sada nástrojů pro aplikace počítačového vidění, která rozděluje pracovní zátěž na hardware Intel® (včetně akcelerátorů) a maximalizuje výkon. Intel® distribuce OpenVINO™ nástrojů se používá pro neuronové sítě v analytických nástrojích AxxonSoft AI.

Axxon One podporuje nejnovější produkty Intel® Vision Accelerator Design s Intel® Movidius™ VPU:

  • Mustang-V100-MX8 (HDDL)
  • Neural Compute Stick 2

AxxonSoft porovnával výkon neuronové sítě s využitím Mustang-V100-MX8: jedna HDDL karta zvládne 65 video kanálů s behaviorální analýzou.

Technické specifikace

Jednoduchý přehled základních funkcí Axxon One v tabulce, speciální funkce, analýza videa a podporovaná zařízení a standardy.

Zobrazit specifikace
Prezentace

PDF verze kompletní prezentace o Axxon One obsahující podrobné informace o produktu.

Ke stažení .pdf
Brožura

Podrobné informace o funkcích a technologiích Axxon One ve formátu PDF.

Ke stažení .pdf