Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Správa a odolnost vůči selhání

Failover

Redundance serveru v distribuovaném systému

Failover při výpadku komunikace s primárním serverem rychle přepne na záložní server. Pohotovostní server automaticky přebírá všechny funkce z offline nebo nefunkčního serveru. Živé streamování videa a nahrávání se okamžitě obnoví. Můžete také pozastavit jakýkoliv server v clusteru bez výpadku systému, např. z důvodu údržby.

Failover

Update systému

Váš VMS je vždy aktuální

Tichá aktualizace serverů

Všechny servery v rámci clusteru mohou být aktualizovány v tzv. tichém režimu. Pro provedení aktualizace se vybere požadovaná distribuce v archivu .zip nebo se zadá webový odkaz. Servery lze aktualizovat současně nebo postupně, což umožňuje nepřetržitý provoz systému během aktualizací.

Automatická aktualizace klienta

Když se Axxon One klient připojí k serveru s novější verzí Axxon One VMS, bude automaticky vyzván k aktualizaci klientského softwaru. Po potvrzení se proces aktualizace provede.

Pokročilá správa uživatelských práv

Zjednodušená správa rozsáhlých systémů

Nová verze aplikace Axxon One je navržena tak, aby zlepšila vaše zkušenosti se správou zabezpečení. Díky výchozím právům můžete konfigurovat přístupová práva ke kamerám napříč všemi uživatelskými rolemi a zajistit tak zjednodušená oprávnění při připojování kamer. Zjednodušte si dále konfiguraci pomocí práv pro skupiny kamer, která umožňují rychlé přiřazení přístupových práv celým skupinám kamer pro konkrétní uživatelské role. Díky flexibilitě mohou mít nyní uživatelé více rolí současně a přizpůsobit tak své zapojení přesným provozním potřebám.

Ověření pomocí LDAP

Integrace s existující korporátní sítí

Tato funkce umožňuje systémovým administrátorům ve větších společnostech duplikovat uživatele a jejich role do systému. Operátoři se mohou přihlásit do dohledového systému zadáním firemních přihlašovacích údajů. Systémový administrátor připojí LDAP adresář k Axxon One a vybere uživatele, které chce přidat. Může také přidružit přístupová práva VMS ke skupinám podnikových adresářů. Když je uživatelský profil odstraněn na serveru LDAP, může být automaticky smazán v Axxon One.

Technické specifikace

Přehledná tabulka základních funkcí Axxon One VMS, speciálních funkcí, videoanalytiky a podporovaných zařízení a standardů.

Zobrazit specifikace
Prezentace

PDF verze kompletní prezentace Axxon One obsahující podrobné informace o našem pokročilém softwaru pro správu videa.

Ke stažení .pdf

Brožura

Podrobné informace o funkcích a technologiích systému Axxon One VMS ve formátu PDF.Podrobné informace o funkcích a technologiích systému Axxon One VMS ve formátu PDF.

Ke stažení .pdf