Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Zabezpečení na kampusech

Univerzitní kampus je jako živé mini město s neustálým pohybem studentů a lektorů. Kromě hlavní univerzitní budovy zahrnuje mnoho dalších budov rozmístěných po celém areálu: koleje, knihovny, sportovní areály a atletická hřiště, laboratoře, administrativní budovy, bufety, altány atd. Každá budova v kampusu má svá specifika, to znamená jiné požadavky na zabezpečení.

Zabezpečení na kampusech
  • U administrativních a vzdělávacích budov se jedná především o ostrahu majetku, zajištění bezpečnosti lidí a dodržování kázně.
  • U kolejí je důležité dodržování řádného chování, hlídání kázně a vyloučení neoprávněných osob z budovy.
  • U bufetů a stravovacích zařízení se jedná o kontrolu kvality surovin a pokrmů, sledování pracovních postupů s potravinářskými produkty a prostorů pro jejich vydávání.
  • U parkovišť je to prevence krádeží aut či jejich vyloupení.
  • Pro náměstí a okrajová území se jedná o prevenci mezilidských konfliktů v odlehlých oblastech a prevenci kriminálních činů jako je užívání nebo prodej zakázaných látek.

Správně navržený video monitorovací systém pro kampus zohledňuje všechny specifika tohoto složitého místa a může významně pomoci k zajištění bezpečnosti studentů, učitelů, návštěvníků a infrastruktury kampusu.

Krádeže, rvačky a další incidenty nezpůsobují pouze materiální škody dané vzdělávací instituci; mají také negativní vliv na její pověst. Proto je nesmírně důležité rychle odhalovat trestné činy na akademické půdě. Pokud již došlo k nebezpečné situaci, kamerový systém ji pomůže vyšetřit a potrestat viníky

Bezpečnost v kampusu je důležitá jak pro studenty, tak pro jejich rodiče, kteří budou v klidu s vědomím, že i když jsou jejich děti daleko od domova, jsou v bezpečném prostředí.

Možnosti bezpečnostního systému založeného na softwaru AxxonSoft na univerzitních kampusech

Zajištění bezpečnosti v noci

Vzhledem k tomu, že studenti žijí na kampusu, tak je zde pohyb i v noci. Studenti se mohou jen procházet, přecházet mezi učebnami, budovami nebo jít z parkoviště a novější studenti mohou mít problém se zorientovat ve velkém kampusu. Aby se studenti mohli poklidně procházet po tmě, musí mít pocit, že jsou pod ochranou bezpečnostního systému.

Detekce pohybu na akademické půdě

Integrace video monitorovacího systému s heat mapou umožňuje sledovat změny v pohybu studentů v závislosti na denní době, počasí a dalších faktorech. Například na začátku nebo na konci školního dne se u vchodu do budovy tvoří řady, zatímco o polední přestávce se tvoří u vchodu do bufetu. Identifikace oblastí, kterými prochází velké množství lidí, umožní lépe naplánovat evakuační cesty pro studenty v případě nouze.

Zajištění bezpečnosti a klidu pro učitele

Bezpečnostní systém s integrovaným systémem pro kontrolu vstupu zaručuje, že v kampusu jsou pouze oprávněné osoby. Učitelé tak již nemusí zkoumat tváře studentů a sledovat, jestli mezi nimi nejsou neznámé osoby. Kromě toho, pokud dojde ke konfliktu, jako je pomluva nebo obvinění ze strany studentů, záběry z kamer poskytují nezpochybnitelné důkazy pro vyřešení situace.

Zajištění bezpečnosti kampusu v mimopracovních hodinách

O víkendech, o svátcích nebo o prázdninách, kdy jsou areály uzavřeny, se kampusy často stávají terčem útoků vandalů nebo zločinců, kteří hledají drahé technické nebo laboratorní vybavení. Integrovaný bezpečnostní systém s kamerovým dohledem, kontrolou perimetru, alarmy a nouzovým upozorněním pomohou zabránit krádežím a škodám na majetku.

Okamžité vyhledávání v záběrech

Video analýza s možností vyhledávání lidí na základě fotografií nebo popisů pomůže rychle najít hledanou osobu ve videu. A vyhledávání registračních značek vozidel umožní rychle najít auto, které hledáte.

Rychlá reakce na nouzové situace

Pokud dojde k nahlášení bomby, střelbě, evakuaci nebo jiné mimořádné události, dálkově ovládané kamery mohou pomoci identifikovat lidi opouštějící budovu, stejně jako studenty a učitele, kteří jsou stále uvnitř, a poslat pro ně záchranný tým. Kamery mohou také sledovat lidi (například útočníky), jak se pohybují v prostoru.

Navrhování dohledového video systému pro kampusy

Kampus je velký a mnohotvárný areál. Jeho bezpečnostní systém může zahrnovat stovky videokamer, z nichž budou data proudit do jediného monitorovacího centra; proto je při návrhu systému nutné počítat s velkokapacitními úložnými systémy nebo s možností napojení systému na cloudové úložiště. Vyhledávání konkrétních osob, aut nebo situací v obrovském množství nashromážděných video archivů bude rychlé a pohodlné s nástroji AxxonSoft, jako je forenzní vyhledávání podle kritérií a technologie TimeCompressor, která spojuje pohybující se objekty zaznamenané v různých okamžicích do jediného videoklipu při zachování původní rychlosti pohybu.

Kromě kamer musí být instalováno velké množství specializovaných zařízení pro přístupové systémy, požární ochranu a provoz dalších integrovaných systémů. Instalace takového systému by proto neměla být svěřena zaměstnancům bezpečnostní služby; tuto práci by měli provádět profesionálové s dlouholetými zkušenostmi s instalací integrovaných video monitorovacích systémů. Společnosti zabývající se integracemi, které jsou certifikovanými partnery AxxonSoftu, snadno zvládnou úkoly jakékoliv složitosti a velikosti. Určí optimální umístění kamer, vyberou potřebné vybavení, navrhnou sledovací systém, nainstalují jej a otestují před spuštěním. Kontaktujte nás a najděte integrační společnost ve vašem regionu.

Potřebujete více podrobností o řešení specifickém pro dané odvětví?

Objednejte si personalizovanou ukázku a objevte funkce a výhody softwaru pro inteligentní správu videa AxxonSoft, který vám pomůže rychleji přinášet hodnotu vašemu podnikání.