Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Axxon Smart PRO v rakouské sázkové a herní kanceláři Wettpunkt Casino

Where one can bet, one can also bluff - but not when it comes to security. Gaps in this system are unacceptable; that is what they believe at the well-known Austrian bookmaking and gambling establishment Wettpunkt Casino.

Prevence. Detekce. Potlačení.

Kde se dá sázet, dá se i blafovat, ale ne v oblasti bezpečnosti. Mezery v tomto systému jsou nepřípustné, to si myslí ve známé rakouské sázkové a herní kanceláři Wettpunkt Casino. Od roku 2004 podnik spolupracuje s inženýrem Gregorem Geischlegerem ze společnosti IGG Handel & Service na neustálém zdokonalování bezpečnostního systému. Hlavní roli v tomto procesu hraje kamerový systém Axxon Smart PRO.

Bezpečnost v sázkové kanceláři a herně

Kromě toho, že rakouský podnik dokázal omezit výskyt podvodů a vandalismu, potřeboval také chránit svůj personál. K loupežím a vloupáním docházelo nejčastěji v malých pobočkách s nízkým počtem zákazníků. Vyšetřování takových trestných činů v provozovnách, které nebyly vybaveny kamerovými systémy, bylo prakticky beznadějné. Proto se klient snažil minimalizovat rizika spojená se zákeřnými trestnými činy (vandalismus, loupeže atd.) pomocí technických zabezpečovacích systémů. Prevence, detekce a potlačení byly hlavní úkoly, které musel systém zvládnout. To znamená, že instalace komplexního kamerového systému měla odradit většinu potenciálních pachatelů a umožnit nepřetržité sledování v reálném čase, jakož i další zpracování a využití dat (například ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a soudními orgány).

Centralizovaný dohledový systém

Při analýze požadavků bylo zjištěno, že nejlepší volbou pro prevenci vandalismu, podvodů a dalších trestných činů bude centrálně řízený kamerový systém. Dále by takový systém byl velmi užitečný pro monitorování a následné vyšetřování trestných činů. A možnost vzdáleného dohledu by umožnila bezpečnostním pracovníkům v případě nouze okamžitě získat přístup k videoserveru pobočky, což by umožnilo okamžitě reagovat na bezpečnostní hrozby. Kromě toho lze minimalizovat výdaje na udržování bezpečnostních služeb a technické podpory, pokud by na místo musely vyjíždět jen tehdy, když je to skutečně nutné.

Posílení bezpečnostních opatření bez újmy pro klienty a zaměstnance

Při instalaci systému bylo primárním cílem, aby poskytoval personálu a správcům pocit bezpečí, aniž by klientům nebo personálu působil nepříjemnosti. Bylo tedy nutné instalovat kamerový systém, který by nebyl příliš nápadný, ale byl by z hlediska bezpečnosti komplexní a účinný a umožňoval by včas rozpoznat a odvrátit případné trestné činy. Bylo také nutné zajistit, aby zařízení fungovalo i za nepříznivých světelných podmínek.

Aktualizovaná verze

Rozhodnutí ve prospěch systému Axxon Smart PRO bylo učiněno poté, co se na některých pobočkách již používala předchozí verze softwaru VideoPro. Již tehdy se podle Gregora Geischlegera systém vyznačoval kombinací maximálně snadného ovládání a vysoké kvality obrazu. To přesvědčilo klienta, aby používal i pozdější verze produktů AxxonSoft. Dalším argumentem ve prospěch produktu byla jeho flexibilita, která vyplývá z množství nastavení, jež však nekomplikují práci se systémem.

Aktualizace na nyní používanou verzi Axxon Smart PRO byla provedena z důvodu lepší kvality obrazu, vylepšeného rozhraní a širší funkčnosti nového produktu. Rozhodujícím argumentem ve prospěch tohoto systému byla možnost připojení k několika videoserverům z jedné pracovní stanice současně, což je funkce, kterou VideoPro nemělo a díky níž Axxon Smart PRO poskytuje vysokou produktivitu bez ztráty kvality obrazu. Dalším důležitým důvodem byla dostupnost technické podpory přímo z Rakouska, kterou mnoho jiných firem nabízejících systémová řešení nemá nebo ji nemá dostatečně rozvinutou. Dalším přesvědčivým argumentem byla cena systému. "Nakonec klienta přesvědčila řada předností softwarového produktu společnosti AxxonSoft: rychlý přístup k datům, snadné ovládání, jednoduchá správa hesel a uživatelských práv a také možnost rozšíření systému," říká Gregor Geischleger.

V současné době pracuje na bázi Axxon Smart Pro 60 serverů na 16 a 32 kanálech v různých pobočkách Wettpunkt Casino. K systému je připojeno přibližně 700 kamer. Při instalaci a rozšiřování systému byla navíc vytvořena centrální řídicí stanice, která shromažďuje informace ze všech připojených poboček.

Integrace - jednoduchost instalace a použití

Technici, kteří se podíleli na instalaci, tvrdí, že tento integrovaný systém bylo poměrně snadné nainstalovat, aniž by museli neustále nahlížet do instalační příručky nebo referenční příručky. Dále se ukázalo, že obsluhu lze pro práci s tímto multifunkčním, a přitom jednoduše použitelným systémem vyškolit rychle a bez jakýchkoli obtíží. Uživatelé s uspokojením konstatují, že v případě poplachu mohou získat přístup k archivu nebo exportovat vysoce kvalitní data v několika málo krocích. Vzdálený dohled navíc poskytuje vysokou kvalitu obrazu a probíhá prakticky bez prodlev, přičemž práce prostřednictvím vzdáleného připojení k systému zůstává stejně bezproblémová jako na videoserveru. Pozitivně byly hodnoceny i zkušenosti s používáním integrovaných IP kamer. Díky megapixelovému rozlišení jsou velmi užitečné v hernách.

Stálá expanze

Projekt, který byl zahájen v roce 2004, se postupně rozšiřuje do všech poboček Wettpunkt Casina. Jednotlivé systémy jsou rovněž rozšiřovány prostřednictvím zvyšování počtu připojených kamer. Instalací dalších IP kamer jsou do systému zapojena místa, která jsou z hlediska bezpečnosti důležitá. Kromě toho nyní probíhají jednání o přechodu na softwarovou platformu Axxon PSIM a o připojení všech místních systémů k meziregionální řídicí stanici videodohledu. Testují se takové možnosti systému Axxon PSIM, jako je nepřetržitý dálkový dohled v kombinaci s ovládáním poplachů z centrálního pracoviště.

Společnost AxxonSoft hledá partnery

Od května 2009 působí v Německu pobočka společnosti AxxonSoft. Pro německy mluvící země řídí projekty pan Torsten Anstedt, ředitel pobočky AxxonSoft DACH, z Wiebadenu.

Prodejní síť v regionech DACH se nadále rozšiřuje. Proto společnost AxxonSoft potřebuje v různých regionech partnery, kteří mají solidní znalosti jak v oblasti video zařízení, tak softwaru. Společnost AxxonSoft sází na přímý kontakt s instalačními firmami a neprodává své produkty prostřednictvím distributorů, což znamená, že produkty AxxonSoft se kromě dobré podpory vyznačují velmi dobrým poměrem ceny a kvality. A společnost AxxonSoft nejenže poskytuje školení pro partnery, ale také jim pomáhá řešit různé složité technické problémy.

Dodatečné užitečné informace

"Nemáme zájem o partnerství s žádným jiným dodavatelem bezpečnostního softwaru. Není nic lepšího než Axxon PSIM. Všichni jsme fanoušky tohoto produktu."

Jorge del Fresno, WAF (partner AxxonSoft – Španělsko)

 Hledáte partnera?
Hledáte partnera?

Máme jich více než 5 800.

Najdete je zde

Staňte se partnerem AxxonSoft
Staňte se partnerem AxxonSoft

Přilákejte více zákazníků. Zvyšte své zisky. Pozvedněte vaše podnikání.

Staňte se partnerem AxxonSoft