Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Vydání Axxon PSIM 4.11.2

02/02/2021

Společnost AxxonSoft vydala verzi 4.11.2 Axxon PSIM. Nová verze přináší podporu OpenStreetMap, maskování objektů při exportu videozáznamů, push notifikace pro mobilní klienty a nové funkce video analýzy, zpracování událostí, video archivu a SIP terminálu.

Interaktivní mapa

Přidána možnost používat vektorovou geomapu OpenStreetMap jako pozadí pro mapové podklady v Intellectu. Geomapa je vyžádána ze serveru OpenStreetMap a je automaticky svázána se zeměpisnými souřadnicemi v aplikaci Intellect. Použití geomap je výhodné pro práci s rozsáhlými a distribuovanými lokalitami; mapy jsou navíc neustále aktualizovány velkou komunitou účastníků projektu OpenStreetMap.

Interaktivní mapa

U rastrových map byla také zjednodušena vazba na zeměpisné souřadnice. Tuto vazbu lze nyní použít v mobilních klientech k zobrazení kamer na mapě.

Při spuštění alarmu se nyní může vrstva mapy obsahující zdroj alarmové události automaticky zobrazit na všech oknech mapy.

Video analýza

Funkce Tag&Track pro automatické sledování objektů kamerou PTZ nyní podporuje automatický a smíšený režim provozu. V automatickém režimu přepíná kamera PTZ ve stanovených intervalech mezi pohybujícími se objekty, které jsou detekovány video analýzou na propojené přehledové kameře. Smíšený režim pracuje stejným způsobem, dokud obsluha nevybere konkrétní objekt. Poté bude kamera PTZ sledovat objekt, dokud neopustí zorné pole přehledové kamery, a pak se přepne do automatického režimu.

Video analýza

Standardní video analýza byla aktualizována. Byla zlepšena přesnost detekce a stabilita sledování objektů.

Princip licencování inteligentního vyhledávání v záznamu byl změněn; každý video kanál je nyní licencován samostatně (při upgradu systému z předchozí verze však můžete zachovat stávající licenci).

Sledování a zpracování událostí

Intellect nyní podporuje zasílání push notifikací mobilním klientům prostřednictvím cloudové služby AxxonNet. V aplikacích pro iOS a Android můžete dostávat oznámení o určitých typech událostí. Videa událostí se ukládají do cloudu a klepnutím na oznámení můžete přejít na začátek záznamu.

Bylo přidáno zjednodušené (textové) zobrazení okna protokolu operátora a možnost seskupovat informace v okně podle oblasti, události nebo objektu. Díky tomu je nyní možné například rychle zobrazit všechny alarmy související s kamerou nebo určitou oblastí objektu.

Sledování a zpracování událostí

Do protokolu operátora bylo také přidáno nastavení pro zákaz vícenásobného výběru událostí a zpracování událostí bez komentáře. Implementována vizualizace objektů z video analýzy do náhledů videa pro rychlou identifikaci příčiny alarmu.

Prohlížeč událostí nyní podporuje zobrazení tělesné teploty naměřené kamerou pro měření teplot.

Export videa

Při exportu videa můžete nyní pomocí masky skrýt jakýkoli statický nebo pohyblivý objekt. Pro maskování pohybujících se objektů se nastaví počáteční, prostřední a koncový bod trajektorie pohybu masky, tak aby se maska plynule pohybovala s objektem.

Export videa

Při výběru videokamer v nástroji AviExport můžete vyhledávat kamery a řadit je v seznamu podle názvu zařízení nebo ID. Na exportované video lze vložit titulky s názvem kamery, datem a časem.

Kromě toho můžete nyní exportovat video se zvukem do formátu MP4 s rekompresí nebo zachováním původních kodeků.

SIP terminál

Hovory mezi SIP operátory jsou nyní podporovány. Do mapy lze přidávat objekty SIP operátorů, což umožňuje volat operátora přímo z mapy; z mapy lze také hovory podržet/obnovit. Byla přidána funkce přesměrování hovorů a skupinové hovory, které mohou přijímat SIP operátoři nebo SIP zařízení z předem definovaného seznamu.

SIP terminál

Nyní můžete vytvořit několik adresářů a pracovat s nimi na samostatných kartách SIP panelu. Můžete také nastavit seznam SIP operátorů pro práci s konkrétním SIP panelem. Bylo přidáno nastavení pro povolení nebo blokování volání na neznámá čísla, která nejsou v adresáři SIP panelu.

Grafické rozhraní SIP panelu bylo přepracováno a výrazně vylepšeno. Bylo přidáno zobrazování doby trvání aktuálního hovoru, nastavení prvků rozhraní a možnost aktivovat obrazovku se SIP panelem během hovoru. Okno pro příjem hovoru se nyní zobrazuje nad všemi okny během aktivního hovoru nebo přidrženého hovoru. Byl přidán protokol hovorů s možností zobrazit video a/nebo audio archiv hovorů.

Práce s video archivem

V záložce záložního archivu lze nastavit dobu uložení záznamů z kamery, po které budou automaticky odstraněny. Záznamy ze záložního archivu lze nyní vysílat prostřednictvím serveru RTSP a prohlížet je na vzdálených pracovních stanicích Intellect nebo pomocí video přehrávačů, které tento protokol podporují.

Při vysílání video archivu libovolného typu prostřednictvím serveru RTSP lze čas videozáznamu zobrazit v přehrávači videa jako titulky.

Byla přidána možnost skrýt záznamy v archivu před vybranými uživateli. Takto lze nyní skrýt všechny nahrávky Intellect.

Práce s video archivem

In addition, when protecting the archive from overwriting, a bookmark can be automatically created, and during video playback, video detector bounding boxes can be displayed.

Další nové funkce

  • Přidáno dvoufaktorové ověřování s potvrzením přihlášení do Intellectu prostřednictvím SMS.
  • Ve SMS službě byla přidána možnost odesílat SMS oznámení na několik čísel.
  • Ve Správci obrazovky (rozhraní pro správu videostěny) byla přidána možnost zkopírovat náhled na několik monitorů nebo na všechny dostupné monitory najednou.
  • Chcete-li rychle změnit uživatelská práva, můžete uživatele "přesouvat" mezi právy, odpojit ho od stávajících práv a připojit k novým.
  • Při konfiguraci serveru RTSP byla přidána možnost hromadného nastavení kamer.
  • Optimalizovaný provoz aplikace Intellect na dvouprocesorových počítačích s mnoha kamerami.
  • Přidána možnost aktualizovat Intellect v tichém režimu bez nutnosti odebírat moduly vertikálních řešení.
  • Do jazykového balíčku byla přidána podpora rumunštiny a vietnamštiny.

Instalační soubory Axxon PSIM 4.11.2, dokumentace a poznámky k vydání s kompletním seznamem změn jsou k dispozici na stránce Ke stažení.