Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Nová verze Axxon Next 4.4

07/28/2020
Nová verze Axxon Next 4.4

Společnost AxxonSoft vydala verzi 4.4 inteligentního VMS Axxon Next. Tato verze obsahuje nové funkce neuronové analýzy a vylepšenou správu kamer, vylepšené GUI a webový klient a mnoho dalších funkcí a vylepšení.

#StopCOVID19

Bezkontaktní měření tělesné teploty

Podpora měření tělesné teploty pomocí řady termálních kamer. Výsledky měření se zobrazují jako titulky nad videem a ukládají se do archivu. Po detekci jedince s neobvyklou tělesnou teplotou vytvoří kamera alarmovou událost a odešle ji do VMS Axxon Next. Zde lze nastavit automatickou reakci na tuhle událost, která upozorní operátory nebo odpovědné pracovníky, zahájí nahrávání videa atd. Na základě alarmových událostí lze rychle najít videa osob se zvýšenou tělesnou teplotou.

Detekce roušky

Na základě algoritmů neuronových sítí pro detekci obličeje je vyhodnocena přítomnost roušky na obličeji.

S detekcí bezpečného odstupu a detekcí roušky je tato funkce součástí vyhrazeného anti-pandemického řešení.

Detekce roušky

Na základě algoritmů neuronových sítí pro detekci obličeje je vyhodnocena přítomnost roušky na obličeji.

Video analýza

Neuro analýza a počítání objektů

Neuro analýza rozpoznává a sleduje pohybující se objekty určitého typu, např. osoby nebo vozidla. S využitím této analýzy lze použít další nástroje, které dokážou vyhodnotit pohyb v určité zóně, zastavení nebo přetrvávání v oblasti, překročení čáry atd. Detekce založená na neuro analýze může být použita na složité scény s velkým množstvím nerelevantní detailů, kde klasická detekce pohybu by byla zahlcena řadou falešných poplachů.

Počítání objektů funguje na bázi neuro analýzy s tím rozdílem, že objekty ve scéně počítá a generuje poplachové události po dosažení/překročení maximálního stanoveného počtu objektů.

Detekce postoje (Analýza lidského chování)

Neuronová síť analyzuje video a generuje data o postojích osob v zorném poli kamery. Tato data jsou zpracovávána analytickými algoritmy, které jsou schopny detekovat specifické postoje, jako je krčení, ležení na břiše, držení zbraně nebo zdvižené ruce.

Detekce postoje pomáhá rozpoznat potenciálně nebezpečné situace, například:

  • osoba krčící se u bankomatu může být zloděj;
  • osoba ve střelecké poloze a další s rukama vzhůru by mohla být ozbrojená loupež.

Detekce držení zábradlí pomáhá při dodržování bezpečnosti práce ve výrobních zařízeních, na staveništích, při práci ve výškách atd.

Počítadlo založené na detekci postoje sleduje celkový počet osob v určité oblasti a dokáže upozornit zaměstnance na dosažení/překročení předem stanoveného limitu.

Detekce bezpečného odstupu pomáhá při dodržování doporučené vzdálenosti mezi osobami.

Podpora HW určeného k akceleraci neuronových sítí

Přidána podpora pro zrychlení neuronových sítí za pomoci HW: NVIDIA a Intel GPU, včetně Mustang-V100-MX8 (HDDL), Neural Compute Stick 2 (Intel Movidius) a Intel HD Graphics.

Detekce hladiny vody

Nástroj detekuje hladinu vody ve videu. Jeho výstup je zobrazen v okně kamery s barevně označeným indikátorem a případně číselnou hodnotou. Pomocí detekce hladiny vody lze monitorovat hladiny jakékoli kapaliny v jakékoli nádrži nebo nádobě.

Rozpoznání obličeje (FR)

Rozpoznávání obličeje nyní funguje i v reálném čase. Cloud službu AxxonNet lze použít k vytvoření databáze obličejů. Cloud se pak postará o synchronizaci databáze se všemi servery připojených k vašemu AxxonNet účtu. Po detekci obličeje lze spustit makro specifické pro určitou databázi obličejů.

Tuto možnost můžete použít k vytvoření seznamů VIP anebo nežádoucích návštěvníků a automaticky informovat zaměstnance maloobchodu či ostrahy o jejich vstupu.

Balíček detekčních nástrojů

Balíček detekčních nástrojů (DetectorPack) Axxon Next je nyní rozdělen dle typu (základní, AI, FACE, LPR) a jsou kompilovány do samostatných instalačních balíčků. To umožňuje stahovat a aktualizovat požadovanou analytiku mezi vydáními VMS. Axxon Next 4.4 obsahuje DetectorPack 3.4.0. Přečtěte si poznámky o vydání pro úplný seznam funkcí.

Webový klient

Mezi nové funkce webového klienta patří:

  • Forenzní vyhledávání MomentQuest či časové vyhledávání TimeSlice.
  • Vytváření HeatMap.
  • Alarmový panel zobrazuje všechny aktivní alarmy v Axxon doméně.
  • Podpora H.265 (v prohlížeči Edge se zapnutou hardwarovou akcelerací).
  • Dva režimy zobrazení H.264: plné FPS či zobrazení jen klíčových snímků.
  • Možnost výběru výchozího náhledu.
  • Možnost seskupovat kamery, vytvářet seznamy kamer a třídit kamery v seznamu dle jejich jmen nebo ID.

Správa kamer

Detekce pohybu přímo v kameře

Při přidávání kamer do systému lze nyní rychle nastavit nahrávání založené na vestavěné detekci pohybu. Pro každou přidanou kameru systém automaticky vytvoří detekční nástroj a makro pro automatické nahrávání do zadaného archivu. Po ukončení detekce se nahrávání videa zastaví.

Uživatelské rozhraní

Správa videostěny

Videostěna je sada monitorů, které jsou fyzicky a logicky propojeny, aby fungovaly jako jediná obrazovka. Videostěna může zahrnovat jakýkoli monitor připojený k libovolnému klientovi v doméně Axxon.

V Axxon Next 4.4 můžete nastavit videostěnu pomocí WYSIWYG GUI: obrazy monitorů na obrazovce nyní odpovídají jejich fyzickému rozvržení.

Uživatelská práva nyní zahrnují možnost správy monitorů jiných klientů, nejen lokálních. Na každém monitoru můžete nastavit rozvržení a rychle přidat kamery přetažením jejich ikon ze stromu objektů nebo z interaktivní mapy. Přidány klávesové zkratky pro ovládání videostěn.

Správa map

Lze určit souřadnice kamery: zeměpisná šířka, délka a směr. Když přidáte kameru do geo mapy, objeví se její ikona v místě, které odpovídá jejím souřadnicím. Na mapě můžete nyní prohledávat objekty podle jejich názvů. Tyto funkce budou užitečné pro rozsáhlé a distribuované systémy, včetně Safe City projektů.

Správa map

Odkazy na jiné kamery

Nyní lze do náhledu kamery vložit odkazy na jiné kamery. Kliknutím na odkaz se dostanete do propojené kamery. Tato funkce usnadňuje sledování objektů mezi různými kamerami.

Dočasný náhled v režimu archivu

Nyní lze vytvořit dočasný náhled, který zahrnuje kamery vybrané pro prohlížení archivu. Tohle je vhodný nástroj pro současné sledování více kamerových záznamů. Pokud vyberete jiný náhled, dočasný náhled se automaticky odstraní.

Rychlý přístup k událostem

Díky nově vydanému panelu událostí napravo od okna kamery můžete nyní rychle přistupovat k událostem kamer v jakémkoli náhledu. Panel obsahuje seznam nejnovějších událostí z detekčních nástrojů vybrané kamery.

Další informace o nových funkcích v Axxon Next 4.4 naleznete v poznámkách k vydání. Chcete-li stáhnout instalační balíčky a zobrazit dokumentaci a poznámky k vydání, klikněte zde.