Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Vydán Face PSIM 8.0

02/19/2021

Společnost AxxonSoft vydala modul rozpoznávání obličeje Face PSIM 8.0, který funguje jako součást softwarové platformy Axxon PSIM. Nová verze obsahuje funkce, které pomáhají implementovat opatření ke snížení šíření infekcí, aktualizuje verze enginů pro rozpoznávání obličeje a vylepšuje uživatelské rozhraní.

Integrace termálních kamer pro detekci tělesné teploty

IP kamery pro měření tělesné teploty kombinují dva kanály – termální (infračervený) a optický. Rozpoznání obličeje běží na optickém kanálu a určuje souřadnice obličejů v zorném poli kamery, které termografický algoritmus používá k určení jejich teploty z termálního kanálu. Oba video kanály jsou přenášeny do Intellectu; hodnoty teploty lze zobrazit živě nebo při procházení záznamů z archivu.

Face PSIM ukládá snímky obličejů společně s naměřenou teplotou a tyhle údaje jsou vloženy do databáze zachycených obličejů spolu s pohlavím, věkem, barvou vlasů a dalšími rozpoznanými charakteristikami. Do rozhraní vyhledávání obličejů byl přidán filtr dle teploty, který umožňuje zobrazit seznam obličejů se zadanou teplotou.

Face PSIM umožňuje nakonfigurovat hraniční teplotu a automatickou reakci na její překročení, např. upozornění operátora. V kombinaci s EKV systémem lze automaticky omezit přístup osobám se zvýšenou tělesnou teplotou.

Detekce roušky (ochrany dýchacích cest)

Face PSIM dokáže detekovat přítomnost či absenci roušky na obličeji (při použití enginu s podporou této funkce). Parametr přítomnosti / absence roušky je ukládán do databáze při detekci obličeje, což umožňuje prohlížení seznamu zachycených obličejů s rouškou nebo bez roušky. Na události přítomnosti či absence roušky lze nakonfigurovat další reakce v systému. Například pomocí EKV systému omezit přístup osob bez roušky do zařízení, kde je povinné hygienické opatření nosit ochranu dýchacích cest.

Trasování osob

Face PSIM vám umožní dohledat osoby, které byli v kontaktu s vybranou osobou. Tuto funkci lze použít k vyhledání kontaktů osoby s potvrzenou infekcí covid-19 nebo k vyšetřování nezákonných akcí k vyhledávání osob, které přišly do styku s podezřelým.

Pro trasování a vyhledávání osob v kontaktu s jistou osobou je třeba prvně v již existujícím rozhraní vyhledat konkrétní osobu. Poté se pro každou nalezenou shodu provede automatické vyhledání obličejů, které byly detekovány v dané oblasti v interval detekce původní osoby.

Vylepšení rozhraní

Filtry pro charakteristiky obličeje byly sjednoceny na všech kartách rozhraní pro rozpoznávání obličejů a vyhledávání. Můžete zobrazit všechny nebo pouze rozpoznané / nerozpoznané obličeje a filtrovat je dle všech dostupných charakteristik: pohlaví, minimální a maximální věk, teplota, přítomnost roušky, brýlí, knírek a vousy, emoce a další parametry. Export do souboru již obsahuje všechny rozpoznané vlastnosti obličeje.

Při práci s databází obličejů je nyní možné filtrovat tváře dle několika polí současně, zejména podle jména, příjmení a komentářů. V rozhraní rozpoznávání obličeje a vyhledávání lze nyní zvýraznit osoby patřící k vybraným oddělením. Barvu a text názvu výstražného okna lze nyní přizpůsobit.

Aktualizace rozpoznávacích enginů

Tevian SDK aktualizován na verzi 2.12.1. Přesnost a výkon vylepšen; přidány další typy masek. Nyní lze do systému Face PSIM nainstalovat současně několik verzí Tevian SDK. Použitá verze je vybrána v nastavení; při přepínání mezi verzemi se databáze s biometrickými charakteristikami referenčních a zachycených obličejů automaticky znovu vytvoří.

VisionLabs SDK aktualizován na verzi 4.2.0. Bylo přidáno rozpoznávání dalších charakteristik obličeje.

SDK Tevian a VisionLabs nyní podporují GPU akceleraci, což poskytuje dramatické zlepšení výkonu serveru pro rozpoznávání obličejů.

STC SDK aktualizován na verzi 4.6.1. Byly přidány nové profily určující rychlost a přesnost rozpoznávání.

Face PSIM 8.0 je podporován na Intellect 4.11 a vyšší. Úplný seznam změn v nové verzi najdete v části poznámek k vydání. Instalační program si můžete stáhnout na stránce Ke stažení.