Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Nová verze platformy Intellect 4.11

04/24/2020
Nová verze platformy Intellect 4.11

Společnost AxxonSoft vydala verzi 4.11 Intellect PSIM. Nová verze nabízí analytiky na bázi neuronových sítí, správu náhledů videostěn, automatické sledování objektů pomocí PTZ kamer, podporu technologie Intel Quick Sync, ONVIF server a SIP protokol. Nové vydání obsahuje aktualizované verze modulů Face Intellect, POS Intellect, Auto Intellect a subsystému webového reportování. Bylo zavedeno mnoho dalších vylepšení a funkcí.

Video analýza

Neuro analýza

Neuro analýza používá DNN (deep neural network) pro rozpoznání konkrétních typů objektů, např., osob či vozidel. Neuro analýza sleduje objekty v pohybu, což umožňuje použití jakéhokoli detekčního nástroje založeného na metadatech: pohyb v oblasti, překročení čáry, objevení/zmizení objektu atd. Detekce na bázi neuro analýzy může být použita v složitých scénách s velkým množstvím nerelevantních detailů, kde by klasické detekce byly zahlceny falešnými alarmy.

Počítání objektů

Neuro analýza může být provázána s počítadlem, který v intervalech reportuje počet objektů v určité oblasti. Jedna neuro analýza dokáže pracovat s několika odděleně nastavenými počítadly, s jinými detekčními oblasti, intervaly reportování atd.

Filtr neuronových sítí

Neuro filtr funguje paralelně se standartní video analýzou, což umožňuje detekci specifických pohybujících se objektů a odfiltruje jakýkoliv jiný pohyb v obraze. Výsledky jejich společné operace lze použít v detekčních nástrojích na bázi metadat v reálném čase a jejich nahrávání do databáze což umožňuje rychlé zpětné vyhledávání v záznamech.

Pro zajištění vysoce kvalitní analýzy videa nabízí AxxonSoft trénování neuronových sítí používaných neuro analýzou či video analýzou. Pro každý konkrétní projekt jsou tyto neuronové sítě školeny pomocí videí pořízených z místa instalace.

Behaviorální analýzy

Neuronová síť analyzuje video a generuje data o postoji osob v zorném poli kamery. Tahle data jsou zpracována analytickými algoritmy, které dokážou vyhodnotit určité postoje: jako například skrčení, ležící osoba, aktivní střelec, zdvižené ruce, nebo detekce osoby v jakémkoliv postoji. Behaviorální analýzy detekují potencionálně nebezpečné situace dle postojů, na příklad:

 • jednotlivec krčící se vedle bankomatu může být zloděj;
 • osoba ve střelecké poloze a další osoba s rukama vzhůru by mohla být ozbrojená loupež.

Vylepšení a optimalizace

 • Přidání možnosti uložení a smazání šablon pro forenzní vyhledávání v archivu. Uložená šablona může být použita pro další vyhledávání dle stejných kritérií.
 • Aktualizované algoritmy pro detekci ohně a kouře. Přidány události “Alarm vypršel” pro tyhle detekční nástroje a možnost výběru hardware: GPU nebo CPU.
 • Optimalizovaná spotřeba paměti neurálním detekčním nástrojem „spřátelených nákupů“, který detekuje neregistrované položky na pokladně.
 • Upravená detekce stojícího vozidla.

Video dohled

Přidána funkce Tag&Track, která automaticky sleduje objekty PTZ kamerou použitím souřadnic z video analýzy fixních kamer. Pro zahájení sledování objektu, stačí na něj kliknout v náhledu. PTZ kamera jej bude sledovat dokavaď objekt je v zorném poli fixní kamery.

Implementována podpora hardware dekódování H.264 streamů použitím Intel Quick Sync technologie. Dekódování je prováděno díky Intel GPU, které znatelně sníží CPU zátěž serveru při použití video analýz a zátěž CPU klienta při zobrazování video streamů.

Přidána možnost skrýt vybrané záznamy v archivu. Dostupnost možnosti skrytí a zobrazování skrytých záznamů záleží na uživatelských oprávněních. Lze také maskovat obličeje na exportovaném videu. Aby tohle bylo možné, neuronová síť automaticky vyhledá obličej v nahraném záznamu. Tyhle funkce jsou vyžadovány pro splnění požadavků na ochranu soukromí a údajů, jako je GDPR.

Přidána možnost exportu z externího úložiště jako například z IP kamery či NVR. Přidána komplexní sada systémových událostí k auditům akcí operátora.

Komunikační protokoly

ONVIF Server

Server ONVIF se používá pro streamování médií do externích systémů. Umožňuje klientům ONVIF připojit se k operačnímu systému Intellect PSIM, stejně jako k zařízení kompatibilnímu s ONVIF. Jsou podporovány funkce streamování videa se synchronizovaným zvukem ve formátech H.264 / H.265 / MPEG-4 / MJPEG, multistreaming, přístup k videozáznamům, více směrové vysílání, ověřování a přenos I/O událostí ze zařízení a metadat.

SIP Server

SIP server dovoluje připojení k interkom stanicím (například síťové dveřní stanice), vytvoření a směrování hovorů. Server podporuje audio i video hovory, které mohou být nahrány pro budoucí monitorování.

Operátoři bezpečnostních systémů nyní mohou komunikovat skrze nové prostředí SIP panelu. Každému zařízení a SIP panelu je přiděleno ID a na SIP panelech jsou nastaveny adresáře obsahující dostupná telefonní čísla.

Další protokoly

Přidána podpora protokolu AMQP pro odesílání zpráv, který umožňuje Intellectu přijímat a odesílat zprávy RabbitMQ. Dále byl implementován modul HTTP Server, který je schopen odesílat události do externího systému pomocí HTTP dotazování.

Uživatelské rozhraní

Správce rozhraní

Správce rozhraní je nové uživatelské rozhraní pro správu videostěn. Umožňuje pohodlnou správu rozložení monitoru na vybraných počítačích. Správce rozhraní lze použít pro:

 • vytvoření, úpravu, nebo mazání náhledů, a jejich přiřazení vybraným PC;
 • vzdálené přepínání náhledů na vybraném PC.

Protokol operátora

Protokol operátora je nyní zcela přepracován. Seznam událostí je nyní zobrazen jako dlaždice, tříditelné dle času a priority. Události zpracované jinými operátory jsou označeny šedým pozadím a jejich buňky obsahují název protokolu operátora, ve kterém bylo zpracování dokončeno. Nyní lze eskalovat událost vybranému operátorovi.

Zobrazené parametry spolu s událostí jsou nyní volitelné. U objektů propojených s kamerou lze nyní zobrazit statický snímek nebo zaznamenané video události a přiblížit snímek alarmu v samostatném okně. Pokud je objekt propojen s více kamerami, můžete mezi jejich snímky přepínat. Taky je možné nastavit zobrazení videa v okně kamer nebo v samostatném okně.

Všechna tlačítka a komentáře jsou nyní umístěny na jednom horním panelu. Operátor může nyní vybrat několik událostí a pracovat s nimi současně. Přidáno zaškrtávací políčko “Přidat záložku” pro automatické vytvoření záložky ve videozáznamu, když operátor zpracovává událost. Textové komentáře operátora se použijí jako názvy záložek.

Přidána funkce správy incidentů. Pokud operátor vybere událost, zobrazí se seznam předem stanovených akcí, které by měl udělat. Při jejich splnění operátor zaškrtne políčko u dané akce a informace o splněné akci se přidají do textových komentářů spolu s časem zpracování. Kromě toho může nyní operátor zobrazit instrukce pro zpracování událostí z libovolného zdrojového objektu.

Další nová rozhraní a vylepšení

Kontextové menu objektu na mapě nyní obsahuje možnost nastavit počet posledních událostí, které se mají zobrazit (až 99). Byla zavedena možnost vyžádat si jednotlivé snímky nebo záznamy z kamer (také pro kamery pod rodičovským objektem).

Hlavní ovládací panel nyní obsahuje následující informace o systému: název a verze produktu, názvy a verze nainstalovaných subsystémů, seznam dostupných systémových objektů a počet použitých objektů a datum vypršení licence.

Added a new Přidáno nové rozhraní Grafy obsahující analogové reprezentace dat senzorů a rozhraní umožňující zobrazení statistických údajů o stavech objektů jako tabulka nebo graf.

Uživatelská práva

 • Přidána podpora pro služby Active Directory, která podporuje synchronizaci uživatelů mezi PSIM Intellect a jejich relevantních objektů z Active Directory.
 • Při vytvoření nové uživatelské role, můžete importovat nastavení z již existující role. Pokud je vybráno více rolí, je vytvořena kombinace jejich nastavení.
 • Přidána možnost automaticky zrušit relaci, pokud je operátor neaktivní.
 • Přidána možnost omezit seznam dostupných akcí na objektech v uživatelském rozhraní video dohledu a mapy.
 • Přidána možnost zakázat export snímků / videa a tisk statických snímků z okna kamer.

Auto Intellect 5.5

Přidán nový modul, který využívá neuronové sítě k detekci typu vozidel. Modul je schopen klasifikovat osobní automobily, dodávky, autobusy, nákladní automobily a motocykly.

Integrován modul pro rozpoznávání čísel kontejnerů IntLab.

Aktualizován modul IntelliVision pro rozpoznávání značek automobilů. Přidána podpora pro nové formáty národních poznávacích značek, možnost běhu modulu na GPU a zvýšená celková kvalita rozpoznávání. Základní virtuální smyčka je nyní nahrazena virtuální smyčkou IntelliVision.

SDK pro modul AutoUragan LPR je aktualizován na verzi 3.7. Přidány nové národní formáty a šablony a zvýšená stabilita.

Aktualizovaný modul VIT LPR na verzi 2.7.2. Přidány nové národní formáty a šablony, zvýšená kvalita rozpoznávání a stabilita; GUI nyní obsahuje nástroje pro doladění modulu.

Face Intellect 7.3

Integrované nové moduly rozpoznávání obličeje YITU a SCT. Aktualizovaný modul rozpoznávání obličeje VisionLabs na verzi 3.6.3.

V Tevian enginu bylo k existujícím schopnostem odhadování věku a pohlaví přidáno rozpoznávání emocí, rasy a atributů obličeje (brýle, knír, vousy, barva vlasů, pokrývky hlavy atd.). Rozpoznávání obličeje nyní varuje před tvářemi zakrytými maskou atd. a provádí kontroly „živosti“, aby se zabránilo falšování identity.

Nyní můžete použít atributy obličeje pro filtrování, např. K nalezení všech mužů, kteří nosí brýle a/nebo s vousy. Rozpoznávání emocí vám umožňuje vyhodnotit kvalitu služeb personálu a míru spokojenosti zákazníků v bankovnictví, maloobchodu a dalších odvětvích.

Karta vyhledávání tváří nyní obsahuje filtry podle názvu, oddělení a míry podobnosti, předvolby času a uložení parametrů vyhledávání (filtry). Nyní můžete zahájit filtrované vyhledávání dvojitým kliknutím na obrázek obličeje v protokolu zachycených/rozpoznaných obličejů.

Další nové funkce:

 • celá jména rozpoznaných osob se nyní objeví na živém videu pod rámečkem obličeje;
 • nyní můžete vyhledat celou složku obsahující obrázky obličeje ve vaší DB;
 • rozpoznávání obličeje má nyní konfigurovatelnou detekční oblast;
 • replikace DB obličejů napříč servery nyní umožňuje přidání obličeje do všech databází přidáním do jediné databáze.

POS Intellect 5.4

Integrovaných 5 modelů POS terminálů, 2 modely vah vozidel, váhy s tiskárnou a řídící systém Sphinx, který podporuje až 5 ručních detektorů kovů nebo kovů/záření.

Integrace screeningového systému umožňuje přijímat data z připojených zařízení, zaznamenávat je do POS Intellect DB, používat je pro přidání titulků do videí a využívat je pro vyhledávání ve videozáznamu. Integrované řešení vám umožňuje řídit akce zařízení a personálu pro efektivnější a spolehlivější screening.

V POS Intellect byly vylepšeny stávající integrace a bylo zavedeno hledání zástupných znaků (wildcards) v titulcích.

Intellect systém webových reportů 3.4

Subsystém webových reportů nyní zahrnuje nové a aktualizované reporty a byly zavedeny nové funkce.

Nové typy POS reportů

 • Report „Spřátelených nákupů“ umožňuje sledovat živé video z události.
 • Report stornovaných položek obsahuje data filtrovaná vybranými pokladníky a názvy položek za určité období.
 • Report stornovaných částek je podobný jako výše uvedený a zahrnuje celkovou hodnotu stornovaných položek.

Nové typy reportů času a docházky

 • Konsolidovaný report o zaměstnancích obsahuje údaje o celkovém počtu zaměstnanců ve specifických odděleních a o počtu zaměstnanců pobývajících v určité oblasti v okamžiku reportování nebo v určený čas/datum.
 • Podrobný report o zaměstnancích obsahuje údaje o počtu zaměstnanců pobývajících v určité oblasti během každého dne určeného časového období.

Další nové reporty

 • Report počítadel obsahuje informace o počtu návštěvníků, kteří vstoupili/vystoupili z dané oblasti za určité období a jsou prezentováni jako graf nebo tabulka.
 • Grafický report o událostech představuje počet událostí určitého typu pro vybrané typy objektů za určité časové období. Exportovaný report obsahuje jak graf, tak tabulku.
 • Report průkazů obsahuje informace o době vydání průkazů pro konkrétní zaměstnance nebo pracoviště, o typech karet a datu jejich vypršení.
 • Report počtu rozpoznaných železničních vozů obsahuje informace o detekci chyb s kontrolní číslicí a fotografií z přiřazené kamery.

Instalační soubory, dokumentace a poznámky k vydání Axxon Intellect 4.11 — s kompletním seznamem změn — jsou dostupné na téhle stránce.