Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit
Kontaktujte nás

Nové řešení pro měření tělesné teploty a řízení přístupu

05/27/2020
Nové řešení pro měření tělesné teploty a řízení přístupu

AxxonSoft představuje řešení řízení přístupu s měřením tělesné teploty pro nemocnice, výrobní a vzdělávací zařízení, kancelářské budovy a podobná místa s omezeným přístupem. Systém omezuje přístup jedinců se zvýšenou tělesnou teplotou, což je běžný příznak nemocí způsobených virovou infekcí.

Řešení zahrnuje termální kamery řízené softwarem Axxon PSIM spolu s EKV systémem.

Princip operace

Systém identifikuje jednotlivce procházející vstupním bodem, změří jejich tělesnou teplotu a provede předem nakonfigurovanou reakci na základě výsledků měření, např. odmítne přístup jednotlivcům se zvýšenou tělesnou teplotou. Systém hlásí teplotu a další relevantní data a umožňuje rychlé vyhledávání v záznamech.

Bezdotykové měření tělesné teploty

Termální IP kamery používané k měření tělesné teploty kombinují termální a standardní video. Termální kanál provádí měření teploty, zatímco standardní video kanál se používá pro monitorování videa. Obraz je zpracováván algoritmem detekce obličeje, který omezuje měření teploty pouze v oblasti obličeje a snižuje falešné poplachy potenciálně způsobené horkými nápoji či jinými zdroji tepla.

PSIM software Intellect podporuje rostoucí počet termálních kamer Grundig a Hikvision. Jejich přesnost 0,5 ° C je dostatečná pro účely měření. S použitím kalibračního zařízení je přesnost až 0.3 °C.

Výsledky měření teploty se odesílají do Axxon PSIM, kde je lze zobrazit jako titulky ve videu. Lze použít i barevné rozlišení: k zobrazení normálních hodnot teploty zelenou a zvýšených teplot červenou.

Odezva systému

Axxon PSIM nabízí velkou flexibilitu při programování reakcí na vybrané události. Například, pokud systém rozpozná jedince se zvýšenou tělesnou teplotou, může být jeho průchod automaticky blokován nebo může být zablokován přístup turniketem. Systém rozpoznávání obličeje se používá k identifikaci jednotlivce, který je v zorném poli kamery, porovnávající tvář subjektu s fotografiemi v databázi.

Axxon PSIM může okamžitě informovat oprávněné uživatele systému o detekci jednotlivců se zvýšenou tělesnou teplotou prostřednictvím e-mailu nebo textových zpráv, jakož i zasílat pravidelné reporty o pokusu o přístup těchto osob.

Podobné reakce mohou být upraveny tak, aby zajistily omezený přístup pro zaměstnance a návštěvníky podle bezpečnostních postupů v různých institucích, včetně vládních organizací. Konečné rozhodnutí o udělení přístupu může být učiněno automaticky nebo manuálně operátorem na základě výsledků měření teploty a dalších údajů. Scénáře odezvy mohou zahrnovat jakýkoli hardware, který podporuje Intellect: více než 40 systémů řízení přístupu, asi 10 000 modelů IP kamer, dechový analyzátor, detektory kovů a mnoho dalších zařízení.

Reportování a analýza

Axxon PSIM provádí rozpoznávání obličeje, zaznamenává měření teploty, ukládá termální a standartní video kanály a zaznamenává akce operátorů. Všechna tato data lze použít pro vytváření reportů, které mohou zahrnovat fotografie zaměstnanců a záznamy událostí, statické snímky a videa související s událostmi atd. Reporty lze exportovat do souboru pro tisk, stejně jako je lze automaticky generovat dle nastaveného harmonogramu a odeslat je e-mailem na předem definovaný seznam příjemců.