Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Oznámení o důvěrnosti

Pokud není uvedeno jinak, informace obsažené v této zprávě jsou neveřejné a důvěrné a jsou určeny výhradně pro použití výše uvedeným příjemcem a dalšími osobami, které byly konkrétně oprávněny je přijímat.okud nejste (nebo si myslíte, že nejste) zamýšleným příjemcem, jste tímto upozorněni, že šíření, zveřejňování, kopírování, distribuce nebo provádění jakýchkoliv akcí v souvislosti s výše uvedenými informacemi (úplně nebo částečně) je přísně zakázáno.

U e-mailů nelze zaručit, že budou přeneseny bezpečně nebo bezchybně, a proto mohou být informace zachyceny, poškozeny, ztraceny, zničeny, doručeny pozdě nebo v neúplném znění nebo mohou obsahovat viry. Odesílatel proto nepřebírá odpovědnost za jakékoliv chyby nebo opomenutí v obsahu této zprávy, které vzniknou v důsledku přenosu e-mailem.