Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Webové rozhraní

Webové rozhraní umožňuje přístup k centralizovaným statistikám pokladních operací a dohled z každého obchodu řetězce. Může být použito jako součást integrovaného monitorovacího centra a individuálně poskytnout vzdálený přístup k požadovaným statistikám pro manažery, bezpečnostní vedoucí a vedení maloobchodního řetězce.

Systém umožňuje číst zprávy o pokladních operacích, prohlížet související záběry k účtenkám, jakož i tisknout zprávy či poslat e-mail z webového prohlížeče na jakémkoli osobním počítači s připojením k Internetu.

Funkce webového rozhraní

  • Reporty jsou uvedeny v tabulce, ve které řádky odpovídají pokladní události a sloupce odpovídají údajům souvisejícím s událostí, jako je číslo obchodu, číslo pokladny, datum a čas, jméno pokladní atd. Při výběru jsou události zvýrazněny červeně a zobrazí se záznam videa a účtenka.
  • Zprávy mohou být zaslány kdykoli e-mailem. Kromě toho mohou být zprávy také zasílány e-mailem v pravidelných intervalech.
  • Zprávy mohou být filtrovány podle pokladen, registračních pokladen nebo podle provozovatele video pozorování.
  • Systém nabízí dvě rozhraní pro zobrazení zpráv.
  • Zprávy mohou být filtrovány podle určité doby nebo skupin stavů událostí.
  • Správci systému mohou mít přednastavené skupiny a sledovat stavy událostí v něm obsažené. Například neutrální události a podezřelé události. Skupiny mohou být vytvořeny tak, aby dokázaly začlenit odpovídající stavy. Skupina podezřelých událostí pak bude zahrnovat stavy jako přijetí položky zrušení nebo návrat nákupu. Operátoři dohledu jsou zodpovědní za zadávání stavů událostí.