Přední světový vývojář inteligentního VMS a PSIM software
Kde koupit

Správa a odolnost vůči selhání

Failover

Redundance serveru v distribuovaném systému

Failover při výpadku komunikace s primárním serverem rychle přepne na záložní server. Pohotovostní server automaticky přebírá všechny funkce z offline nebo nefunkčního serveru. Živé streamování videa a nahrávání se okamžitě obnoví. Můžete také pozastavit jakýkoliv server v clusteru bez výpadku systému, např. z důvodu údržby.

Failover

Update systému

Váš VMS je vždy aktuální

Tichá aktualizace serverů

Všechny servery v rámci clusteru mohou být aktualizovány v tzv. tichém režimu. Pro provedení aktualizace se vybere požadovaná distribuce v archivu .zip nebo se zadá webový odkaz. Servery lze aktualizovat současně nebo postupně, což umožňuje nepřetržitý provoz systému během aktualizací.

Automatická aktualizace klienta

Když se Axxon One klient připojí k serveru s novější verzí Axxon One VMS, bude automaticky vyzván k aktualizaci klientského softwaru. Po potvrzení se proces aktualizace provede.

Ověření pomocí LDAP

Integrace s existující korporátní sítí

Tato funkce umožňuje systémovým administrátorům ve větších společnostech duplikovat uživatele a jejich role do systému. Operátoři se mohou přihlásit do dohledového systému zadáním firemních přihlašovacích údajů. Systémový administrátor připojí LDAP adresář k Axxon One a vybere uživatele, které chce přidat. Může také přidružit přístupová práva VMS ke skupinám podnikových adresářů. Když je uživatelský profil odstraněn na serveru LDAP, může být automaticky smazán v Axxon One.

Bezpečnostní politika

Ochrana VMS před neautorizovaným přístupem

Hlavní aspekty bezpečnostní politiky:

  • Nastavení minimální délky hesla.
  • Ukládání hesel v historii.
  • Nastavení doby platnosti hesla.
  • Nastavení síly hesla.
  • Prevence více relací stejného uživatele v jednu dobu.
  • Časový limit pro uzamčení účtu / počet neúspěšných pokusů o přihlášení.

Každá událost související s uživatelem zahrnuje IP adresu uživatele. Při přístupu na server je MAC adresa klientského počítače registrována v systémovém protokolu událostí. Také začátek exportu videa obsahuje uživatelské jméno. Můžete omezit přístup k serveru nastavením rozsahu povolených IP adres. Uživatelé mohou také přistupovat k serveru pouze s potvrzením administrátora.

Bezpečnostní politika
Technické specifikace

Jednoduchý přehled základních funkcí Axxon One v tabulce, speciální funkce, analýza videa a podporovaná zařízení a standardy.

Zobrazit specifikace
Prezentace

PDF verze kompletní prezentace o Axxon One obsahující podrobné informace o produktu.

Ke stažení .pdf
Brožura

Podrobné informace o funkcích a technologiích Axxon One ve formátu PDF. 

Ke stažení .pdf